GN 2184 Ochranné profily materiál PVC


  • RoHS
  • g9040

Popis

SPECIFIKACE

Profil
Polyvinylchlorid (PVC)
  • barva černá SW
  • Tvrdost 70 ± 5 Shore A
  • teplotní odolnost -40 °C až 90 °C
  • vliv počasí
Upínací vložka
Ocelová upínací páska

Informace

Ochranné profily GN 2184 se montují na přední hrany plechů a desek. Chrání ostatní povrchy před poškozením ostrými hranami. Použitím ochranných profilů na hranách se dosahuje optického dekorativního efektu, zatímco potřeba případné další úpravy, jako je odstraňování otřepů a zkosení stříhaných nebo laserově řezaných plechů, je snížena na absolutní minimum.
Doporučuje se dodržovat poloměry montážní hrany (r1...r3), aby bylo zaručeno trvalé umístění profilu a usnadnila se montáž. Montáž může být provedená ručně nebo alternativně měkkým kladivem. Vložená upínací vložka zabraňuje smeknutí profilu z hrany. Není zapotřebí lepidlo ani jiné pojivo.

Technické informace

Na poptávku

  • Barva bílá / šedá

Obecné poznámky

Úvod

Ochranné profily se montují na přední hrany plechů a desek. Chrání ostatní povrchy před poškozením ostrými hranami. Navíc ochranné těsnící profily, kromě ochrany hran, jsou zároveň těsnícím prvkem, který zajišťuje dodatečné utěsnění dveří, krytů a poklopů.

Použití a aplikace

Použitím ochranných profilů je sníženo na minimum riziko pořezání nebo odření hranou, pokud je manipulováno s vybavením a částmi stroje vyrobenými z plechu. Ochranné profily také zajišťují „dekorativní efekt“ těchto aplikací a zlepšují vzhled. Další možnosti použití zahrnuje vedení kabelů a trubek, kdy je zapotřebí překonat otvory a hrany dělících desek. Zde profily zajišťují spolehlivou ochranu před opotřebením kabelů a trubek.
Obecně může používání ochranných profilů snížit potřebu další úpravy hran, jako je odstraňování otřepů a zkosení stříhaných nebo laserově řezaných plechů.
Ochranné těsnící profily poskytují stejné výhody jako ochranné profily. Jsou však doporučeny pro použití v případech, kdy musí být dveře, kryty a poklopy dodatečně utěsněné, aby se zabránilo unikání prachu, teplého vzduchu nebo hluku z vnitřního prostoru, nebo aby se například zabránilo vniknutí vodního postřiku dovnitř.

Struktura

Ochranné profily se skládají z extrudovaného upínacího profilu, který tvoří základ konstrukce a který se používá na hraně plechu za účelem připevnění ochranného profilu.
Aby se zvýšila přídržná síla, tak je upínací profil zesílený výztuží, což zabraňuje samovolnému smeknutí profilu po montáži.
Upínací vložka je k dispozici jako ocelová upínací páska nebo jako ocelový drát s upínacím pásem z polyesteru. Ocelové upínací pásky mají vyšší upínací účinek, zatímco ocelový drát s upínacím pásem z polyesteru umožňují menší poloměr montáže, což umožňuje rovnoměrnější vyrovnání okrajů.
Těsnící profil je připevněný k horní nebo boční straně upínacího profilu a je výrazně „měkčí“. Může být vyrobený ze stejného základního materiálu jako upínací profil, nebo může být vyrobený z jiných materiálů ke specifickým aplikacím. Za účelem dosažení optimálního utěsnění musí být těsnící profil předepnutý a vytvarovaný tak, aby se přesně přizpůsobil protilehlé ploše.
Těsnící lišty uvnitř upínacího profilu zajišťují utěsnění ochranného profilu na hraně plechu.

Montáž

Pro zarovnání konců profilů lze použít řezačky nebo nůžky, které jsou vhodné ke stříhání kovových upínacích vložek. Aby nedošlo ke zranění, musí se veškeré vyčnívající části upínací vložky na konci profilu odstranit. Konce a hrany profilů lze následně dle potřeby utěsnit nebo zalepit.
Montáž profilů na hrany je zajištěna upínací vložkou. Obvykle není zapotřebí lepidlo ani jiné pojivo.
Profily lze obecně namontovat tlakem rukou. V případě potřeby lze správnou montáž profilu dodatečně pojistit lehkým poklepáním gumovým kladívkem.

Technické informace

Minimální montážní poloměry

Aby bylo zajištěno důsledné utěsnění profilem a zabránilo se smeknutí profilu z hrany, tak montáž by neměla být prováděná pod hodnotou minimálních montážních poloměrů. Dodržení tohoto pokynu také usnadňuje samotnou montáž profilů.
Poloměry jsou uvedené na příslušných katalogových listech a měly by být použité jako vodítko. V závislosti na aplikaci se rozlišuje mezi vyřezanými nebo tvarovanými poloměry, jinými slovy také vnitřními nebo vnějšími těsnicími profily.

Tvarování

V ideálním případě by ochranné těsnící profily měly udržovat deformaci x přibližně 30 - 50% maximální hodnoty, aby se zajistilo spolehlivé utěsnění.
Deformace nad 50 % může narušit spolehlivost těsnění a snížit pružnost těsnícího materiálu v důsledku plastické deformace.

Základní materiály, vlastnosti

Profily mohou být vyrobené z různých základních materiálů v závislosti na aplikaci. Tabulka shrnuje obecné charakteristiky a vlastnosti pro usnadnění výběru.
Vzhledem k množství existujících chemických látek, rozpouštědel atd. není možné provést přesnou charakteristiku. Základní materiály, které jsou v zásadě nestabilní, mohou být odolné v kombinaci s určitými látkami a naopak. Klíčovou roli hraje také koncentrace, teplota a doba působení. Zákazníkovi doporučujeme vyzkoušet odolnost při vzájemném působení příslušných materiálů a látek.
* + odolný, o podmíněně odolný, – bez odolnosti
VlastnostiPVCNBREPDM
Provozní teplota min.-40 °C-30 °C-40 °C
Provozní teplota max.+70 °C+100 °C+100 °C
Odolnost proti otěru / Odolnost proti opotřebení+++
Odolnost proti deformacio++
Odolnost proti: *
• UV záření / povětrnostním vlivům+-+
• Chemickým látkám+-+
• Oleji, mazivůmo+-
• Pohonným hmotámo+-
• Kyselinám+o+
• Zásadámo++
• Rozpouštědlůmooo
• Alkoholuoo+

UL certifikace (těsnící profily jako EPDM)

UL (Underwriters Laboratories) je nezávislá globální společnost působící v oboru bezpečnostních věd, podobná TÜV v Německu. Jejich testování je prioritně požadováno před vstupem na trh v USA.
Ochranné těsnící profily GN 2180 vyrobené z materiálu EPDM mají značku "UL-recognized component". To znamená, že profily mohou být použité jako komponenty v hotových výrobcích, které jsou také určené pro použití s UL certifikací.
Pro zákazníky a firmy se tyto typy certifikátů stávají stále důležitější, protože zaručují vysokou kvalitu, spolehlivé zpracování a dlouhou životnost, stejně jako spolehlivou bezpečnost výrobku.

Příklady použití - profily v kombinaci s dalšími normovanými prvky Elesa + Ganter

Příklady použití

Ochranné těsnící profily a ochranné profily lze díky jejich univerzálnosti začlenit do různých aplikací ve spojení s dalšími výrobky Elesa+Ganter.

Konstrukční příklad

Konstrukční příklady

Zobrazená konstrukce znázorňuje standardní použití ochranných profilů a ochranných těsnících profilů na hrany. Těsnící profily jsou připojeny ke dveřím a pevnému rámu. Dveřní otvor je na svém okraji pokrytý ochranným profilem.
Ochranné profily materiál PVC GN 2184
GN 2184
Upravit tabulku
Filtrovat
Označení h1 Cutting length l
in m
a b h2 r1 d2 r3 Váha
GN 2184-9,5-SW-20 9.5 20 1 - 2 6.5 8 15 10 10 1500
GN 2184-9,5-SW-50 9.5 50 1 - 2 6.5 8 15 10 10 3500
GN 2184-14-SW-20 14 20 1 - 4 10.5 12 25 25 25 3000
GN 2184-14-SW-50 14 50 1 - 4 10.5 12 25 25 25 7350