GN 305 Regulovatelné páky z nerezi Hygienic Design - prvky v hygienickém provedení


Popis

SPECIFIKACE

Rukojeť
Přesný odlitek z nerezové oceli
 • AISI CF-8
 • leštěné (Ra < 0,8 µm) PL

Provedení s vnitřním závitem

Nerezová ocel AISI 304

Provedení se závitovým čepem

Nerezová ocel AISI 304
Sealing ring / Wiper
hydrogenovaný akrylonitril-butadienový kaučuk (H-NBR)
 • modrý
 • teplotní odolnost od -25 °C do +150 °C
 • Tvrdost 85 ± 5 Shore A
 • Shoda s FDA

Informace

GN 305 adjustable hand levers with solid Stainless Steel handles are intended for use in hygiene areas. The sealed mounting surface enables fastening without dead spaces. The high quality finish as well as the impervious exterior surfaces prevent adherence of dirt and facilitate cleaning.
Adjustable hand levers are ideal whenever parts have to be clamped in a confined space or in a particular lever position.
The threaded insert is moveably attached to the handle with serrations. When pulling the handle, the serration frees itself and can be re-located into any required position. Engagement is achieved by releasing the lever.

Technické informace

Obecné pokyny

Proč Hygienic Design?

V potravinářském průmyslu, výrobě pro zdravotnictví a farmaceutickém průmyslu je stále důležitější bezpečnost výrobků a ochrana spotřebitele. Díky svým specifickým vlastnostem mohou normované prvky Hygienic Design napomáhat výrobnímu procesu v těchto citlivých oblastech a usnadnit výrobu produktů s dlouhou trvanlivostí, které jsou bez konzervačních látek.

Výhody provedení Hygienic Design

Méně častý a kratší úklid (to může činit až 25% výrobního času)
 • více času na výrobu
 • menší spotřeba čisté vody
 • niží spotřeba energie
 • menší spotřeba čistících prostředků
 • menší produkce odpadní vody
 • nižší celkové náklady a úspora zdrojů

Právní základy Hygienic Design

EN 1672-2:2009 “Potravinářské stroje”
Stroje musí být možné vyčistit, tzn. že musí být navrženy a konstruovány tak, aby se odstranily nečistoty doporučenými metodami čištění.
Machinery directive 2006/42/EC
Stroje musí být navrženy tak, aby
 • materiály bylo možné snadno a zcela vyčistit před každým použitím a
 • předešlo se riziku vzniku infekcí nebo nemocí.
DIN EN ISO 14519:2008-07
Hygienické požadavky na konstrukci strojů
DIN EN 1672:2009-07
Potravinářské stroje - Obecné zásady konstrukce - Část 2

Požadavky, zásady designu

Požadavky na konstrukci Hygienic Design

Materiál
 • Nerezová ocel speciální
 • Plasty a elastomery splňující požadavky FDA a EU
Povrchy
 • Povrchy musí být možné vyčistit
 • Je třeba vyhnout se odstupňování povrchu a konfiguraci, kdy povrch není v rovině
 • Těsnění musí být navržená tak, aby nedošlo k vytvoření žádné mezery
 • Drážky O-kroužku musí být navrženy v hygienickém designu
 • Kontakt s výrobkem, který se má vyrábět, musí být vyloučený
 • Rohy a kouty by měly mít poloměr 6 mm nebo více
Design / Geometrie
Vnitřní a vnější plochy všech zařízení, dílů nebo potrubí musí být samo-odtékající, nebo musí umožnit odtok a snadno se čistit.
Vlastnosti povrchu a nerovností
Snadné čištění při Ra < 0,8 μm

Zásady konstrukce pro Hygienic Design

EHEDG
 • European Hygienic Engineering & Design Group
 • neziskové evropské konsorcium výrobců strojů a potravin, stejně jako jejich dodavatelé, výzkumné ústavy, univerzity a vládní zdravotnické agentury
 • přibližně 45 pokynů
 • zkoušení výrobků a vydávání osvědčení
3-A Sanitary Standard, Inc.
 • neziskové a nezávislé sdružení v USA
 • tři zájmové skupiny:
 • veřejné a vládní zdravotnické agentury, výrobci strojů a potravin
 • více než 70 hygienických standardů
 • zkoumání návrhů a postupů, vydávání osvědčení

Těsnění, příklad použití

Těsnění

Pro normované prvky, které jsou klasifikovány jako Hygienic Design, mají těsnění hlavní funkci, která chrání nevyužité prostory, mezery a praskliny před pronikáním čisticích kapalin nebo zbytků produktů.
Za tímto účelem je pro spolehlivé a trvalé utěsnění, v namontovaném stavu, nutné udržovat předepsané předpětí těsnění a stěrače. V rámci skupiny výrobků Hygienic Design jsou montážní prostory pro těsnění a průřezy těsnění vypočteny a navrženy pomocí simulačního softwaru tak, aby při montáži bylo dosaženo požadovaného stlačování povrchu a materiál těsnění nebyl vystaven nadměrnému tlaku.
Mezi statickým a pohyblivým těsněním lze provést základní rozlišení:
Statické těsnění je na horní straně posuvné krytky (těsnící kroužek) a spodní straně základny na montážním povrchu (spodní těsnění). Odpovídající utěsnění je dosaženo utažením. Mělo by být zajištěno, aby všechny plochy, které jsou v kontaktu s těsněním, měly drsnost povrchu nejméně Ra 0,8 μm.
Pohyblivé těsnění je na posuvné krytce (stěrač) a kulovém kloubu nohy (těsnicí kroužek kloubu). Jsou navržené tak, aby umožňovaly nastavení jak výšky tak úhlu. Díky tomu také montážní prostor, společně s průřezem těsnění, zajišťuje utěsnění bez mezery a předpětí.
V závislosti na provedení a druhu použití může být potřeba vyměnit těsnění v případě poškození nebo preventivní údržby. Za tímto účelem společnost Elesa+Ganter dodává příslušná těsnění jako náhradní díly, nebo nabízí tyto díly jako normované prvky podle normy GN 7600.
GN 305 Threaded insert
GN 305
Upravit tabulku
Filtrovat
Označení l1 d1 d2 d3 d4 h1 h2 h3 h4 t ||min|| Váha
GN 305-63-M6-PL 63 M 6 14 14.8 19 43.8 16.3 60.1 2.5 10 104
GN 305-63-M8-PL 63 M 8 18 18.8 19 45.8 18.3 62.1 2.5 12 108
GN 305-78-M8-PL 78 M 8 18 18.8 24 49.3 16.5 69.3 3 12 194
GN 305-78-M10-PL 78 M 10 22 22.8 24 51.3 18.5 71.3 3 15 189
GN-305 Threaded stud
GN-305
Upravit tabulku
Filtrovat
Označení l1 d1 l2 d2 d3 d4 h1 h2 h3 h4 Váha
GN 305-63-M6-12-PL 63 M 6 12 14 14.8 19 43.8 16.3 60.1 2.5 106
GN 305-63-M6-16-PL 63 M 6 16 14 14.8 19 43.8 16.3 60.1 2.5 107
GN 305-63-M6-20-PL 63 M 6 20 14 14.8 19 43.8 16.3 60.1 2.5 108
GN 305-63-M6-25-PL 63 M 6 25 14 14.8 19 43.8 16.3 60.1 2.5 110
GN 305-63-M6-32-PL 63 M 6 32 14 14.8 19 43.8 16.3 60.1 2.5 113
GN 305-63-M8-12-PL 63 M 8 12 18 18.8 19 45.8 18.3 62.1 2.5 120
GN 305-63-M8-16-PL 63 M 8 16 18 18.8 19 45.8 18.3 62.1 2.5 125
GN 305-63-M8-20-PL 63 M 8 20 18 18.8 19 45.8 18.3 62.1 2.5 132
GN 305-63-M8-25-PL 63 M 8 25 18 18.8 19 45.8 18.3 62.1 2.5 140
GN 305-63-M8-32-PL 63 M 8 32 18 18.8 19 45.8 18.3 62.1 2.5 150
GN 305-78-M8-12-PL 78 M 8 12 18 18.8 24 49.3 16.5 69.3 3 193
GN 305-78-M8-16-PL 78 M 8 16 18 18.8 24 49.3 16.5 69.3 3 195
GN 305-78-M8-20-PL 78 M 8 20 18 18.8 24 49.3 16.5 69.3 3 198
GN 305-78-M8-25-PL 78 M 8 25 18 18.8 24 49.3 16.5 69.3 3 200
GN 305-78-M8-32-PL 78 M 8 32 18 18.8 24 49.3 16.5 69.3 3 230
GN 305-78-M10-16-PL 78 M 10 16 22 22.8 24 51.3 18.5 71.3 3 270
GN 305-78-M10-20-PL 78 M 10 20 22 22.8 24 51.3 18.5 71.3 3 290
GN 305-78-M10-25-PL 78 M 10 25 22 22.8 24 51.3 18.5 71.3 3 295
GN 305-78-M10-32-PL 78 M 10 32 22 22.8 24 51.3 18.5 71.3 3 308