GN 1580 Nerezové ocelové matice / nerezové ocelové šrouby Hygienic Design - prvky v hygienickém provedení


Popis

SPECIFIKACE

Nerezová ocel
 • AISI 316 L (A4)
 • matné (Ra < 0,8 µm) MT
 • leštěné (Ra < 0,8 µm) PL
Těsnící kroužek
hydrogenovaný akrylonitril-butadienový kaučuk (H-NBR)
 • modrý
 • teplotní odolnost -25 °C až + 150 °C
 • Tvrdost 85 ± 5 Shore A
 • Shoda s FDA

Informace

Nerezové ocelové matice / nerezové ocelové šrouby GN 1580 jsou určeny k použití v hygienických oblastech. Utěsněný povrch příruby umožňuje montáž součástí bez hluchých prostorů. Vysoce kvalitní povrchová úprava, velké poloměry rohů a uzavřené povrchy zabraňují přilnutí nečistot a usnadňují čištění.

Technické informace

Obecné pokyny

Proč Hygienic Design?

V potravinářském průmyslu, výrobě pro zdravotnictví a farmaceutickém průmyslu je stále důležitější bezpečnost výrobků a ochrana spotřebitele. Díky svým specifickým vlastnostem mohou normované prvky Hygienic Design napomáhat výrobnímu procesu v těchto citlivých oblastech a usnadnit výrobu produktů s dlouhou trvanlivostí, které jsou bez konzervačních látek.

Výhody provedení Hygienic Design

Méně častý a kratší úklid (to může činit až 25% výrobního času)
 • více času na výrobu
 • menší spotřeba čisté vody
 • niží spotřeba energie
 • menší spotřeba čistících prostředků
 • menší produkce odpadní vody
 • nižší celkové náklady a úspora zdrojů

Právní základy Hygienic Design

EN 1672-2:2009 “Potravinářské stroje”
Stroje musí být možné vyčistit, tzn. že musí být navrženy a konstruovány tak, aby se odstranily nečistoty doporučenými metodami čištění.
Machinery directive 2006/42/EC
Stroje musí být navrženy tak, aby
 • materiály bylo možné snadno a zcela vyčistit před každým použitím a
 • předešlo se riziku vzniku infekcí nebo nemocí.
DIN EN ISO 14519:2008-07
Hygienické požadavky na konstrukci strojů
DIN EN 1672:2009-07
Potravinářské stroje - Obecné zásady konstrukce - Část 2

Požadavky, zásady designu

Požadavky na konstrukci Hygienic Design

Materiál
 • Nerezová ocel speciální
 • Plasty a elastomery splňující požadavky FDA a EU
Povrchy
 • Povrchy musí být možné vyčistit
 • Je třeba vyhnout se odstupňování povrchu a konfiguraci, kdy povrch není v rovině
 • Těsnění musí být navržená tak, aby nedošlo k vytvoření žádné mezery
 • Drážky O-kroužku musí být navrženy v hygienickém designu
 • Kontakt s výrobkem, který se má vyrábět, musí být vyloučený
 • Rohy a kouty by měly mít poloměr 6 mm nebo více
Design / Geometrie
Vnitřní a vnější plochy všech zařízení, dílů nebo potrubí musí být samo-odtékající, nebo musí umožnit odtok a snadno se čistit.
Vlastnosti povrchu a nerovností
Snadné čištění při Ra < 0,8 μm

Zásady konstrukce pro Hygienic Design

EHEDG
 • European Hygienic Engineering & Design Group
 • neziskové evropské konsorcium výrobců strojů a potravin, stejně jako jejich dodavatelé, výzkumné ústavy, univerzity a vládní zdravotnické agentury
 • přibližně 45 pokynů
 • zkoušení výrobků a vydávání osvědčení
3-A Sanitary Standard, Inc.
 • neziskové a nezávislé sdružení v USA
 • tři zájmové skupiny:
 • veřejné a vládní zdravotnické agentury, výrobci strojů a potravin
 • více než 70 hygienických standardů
 • zkoumání návrhů a postupů, vydávání osvědčení

Těsnění, příklad použití

Těsnění

Pro normované prvky, které jsou klasifikovány jako Hygienic Design, mají těsnění hlavní funkci, která chrání nevyužité prostory, mezery a praskliny před pronikáním čisticích kapalin nebo zbytků produktů.
Za tímto účelem je pro spolehlivé a trvalé utěsnění, v namontovaném stavu, nutné udržovat předepsané předpětí těsnění a stěrače. V rámci skupiny výrobků Hygienic Design jsou montážní prostory pro těsnění a průřezy těsnění vypočteny a navrženy pomocí simulačního softwaru tak, aby při montáži bylo dosaženo požadovaného stlačování povrchu a materiál těsnění nebyl vystaven nadměrnému tlaku.
Mezi statickým a pohyblivým těsněním lze provést základní rozlišení:
Statické těsnění je na horní straně posuvné krytky (těsnící kroužek) a spodní straně základny na montážním povrchu (spodní těsnění). Odpovídající utěsnění je dosaženo utažením. Mělo by být zajištěno, aby všechny plochy, které jsou v kontaktu s těsněním, měly drsnost povrchu nejméně Ra 0,8 μm.
Pohyblivé těsnění je na posuvné krytce (stěrač) a kulovém kloubu nohy (těsnicí kroužek kloubu). Jsou navržené tak, aby umožňovaly nastavení jak výšky tak úhlu. Díky tomu také montážní prostor, společně s průřezem těsnění, zajišťuje utěsnění bez mezery a předpětí.
V závislosti na provedení a druhu použití může být potřeba vyměnit těsnění v případě poškození nebo preventivní údržby. Za tímto účelem společnost Elesa+Ganter dodává příslušná těsnění jako náhradní díly, nebo nabízí tyto díly jako normované prvky podle normy GN 7600.
GN 1580 - Nuts GN 1580 - Nuts
GN 1580 - Nuts
Filtrovat
Označení d1 d2 d3 k t ||min|| ||AF|| Váha
GN 1580-M5-MT M 5 12 12.8 10 6 8 4
GN 1580-M5-PL M 5 12 12.8 10 6 8 4
GN 1580-M6-MT M 6 14 14.8 12 7.5 10 6
GN 1580-M6-PL M 6 14 14.8 12 7.5 10 6
GN 1580-M8-MT M 8 18 18.8 14.5 9.5 13 13
GN 1580-M8-PL M 8 18 18.8 14.5 9.5 13 13
GN 1580-M10-MT M 10 21 21.8 18 12 16 15
GN 1580-M10-PL M 10 21 21.8 18 12 16 15
GN 1580 - Screws GN 1580 - Screws
GN 1580 - Screws
Filtrovat
Označení d1 l1 d2 d3 k t ||min|| Váha
GN 1580-M5-10-MT M 5 10 12 12.8 10 8 6
GN 1580-M5-10-PL M 5 10 12 12.8 10 8 6
GN 1580-M5-16-MT M 5 16 12 12.8 10 8 7
GN 1580-M5-16-PL M 5 16 12 12.8 10 8 7
GN 1580-M5-20-MT M 5 20 12 12.8 10 8 8
GN 1580-M5-20-PL M 5 20 12 12.8 10 8 8
GN 1580-M6-12-MT M 6 12 14 14.8 12 10 11
GN 1580-M6-12-PL M 6 12 14 14.8 12 10 11
GN 1580-M6-16-MT M 6 16 14 14.8 12 10 12
GN 1580-M6-16-PL M 6 16 14 14.8 12 10 12
GN 1580-M6-20-MT M 6 20 14 14.8 12 10 13
GN 1580-M6-20-PL M 6 20 14 14.8 12 10 13
GN 1580-M6-25-MT M 6 25 14 14.8 12 10 14
GN 1580-M6-25-PL M 6 25 14 14.8 12 10 14
GN 1580-M6-30-MT M 6 30 14 14.8 12 10 15
GN 1580-M6-30-PL M 6 30 14 14.8 12 10 15
GN 1580-M8-16-MT M 8 16 18 18.8 14.5 13 22
GN 1580-M8-16-PL M 8 16 18 18.8 14.5 13 22
GN 1580-M8-20-MT M 8 20 18 18.8 14.5 13 23
GN 1580-M8-20-PL M 8 20 18 18.8 14.5 13 23
GN 1580-M8-25-MT M 8 25 18 18.8 14.5 13 25
GN 1580-M8-25-PL M 8 25 18 18.8 14.5 13 25
GN 1580-M8-30-MT M 8 30 18 18.8 14.5 13 26
GN 1580-M8-30-PL M 8 30 18 18.8 14.5 13 26
GN 1580-M8-40-MT M 8 40 18 18.8 14.5 13 30
GN 1580-M8-40-PL M 8 40 18 18.8 14.5 13 30
GN 1580-M10-20-MT M 10 20 21 21.8 18 16 40
GN 1580-M10-20-PL M 10 20 21 21.8 18 16 40
GN 1580-M10-25-MT M 10 25 21 21.8 18 16 43
GN 1580-M10-25-PL M 10 25 21 21.8 18 16 43
GN 1580-M10-30-MT M 10 30 21 21.8 18 16 50
GN 1580-M10-30-PL M 10 30 21 21.8 18 16 50
GN 1580-M10-40-MT M 10 40 21 21.8 18 16 52
GN 1580-M10-40-PL M 10 40 21 21.8 18 16 52
GN 1580-M10-50-MT M 10 50 21 21.8 18 16 55
GN 1580-M10-50-PL M 10 50 21 21.8 18 16 55