GN 852.1 Třmenové rychloupínače svislé těžké provedení


  • RoHS

Popis

SPECIFIKACE

Typy

  • Typ T: montážní otvory, bez upínacího třmenu, se západkou pro třmen
  • Typ T3: montážní otvory, s upínacím třmenem, se západkou pro třmen
  • Typ TS: montáž přivařením, bez upínacího třmenu, se západkou pro třmen
  • Typ T3S: montáž přivařením, s upínacím třmenem, se západkou pro třmen
Tělo / Ovládací páka
Ocel C22
  • kovaná
  • černěná
Západka
Plech
černěná
Upínací třmen / Ložiskové čepy
Ocel St 37
pozinkovaná, modrý pozink
Všechny pohyblivé díly
mazány speciálním mazivem

Informace

Polohu zdvihu upínacího třmenu u třmenových rychloupínačů svislých GN 852.1 lze regulovat v rozsahu jeho nastavení.
V upnuté poloze je upínací třmen kolmý na ovládací páku a montážní rovinu.
Kromě standardních délek třmenů, které jsou uvedeny v tabulce, je k dispozici také řada dalších délek upínacích třmenů GN 951.2.
Třmenové rychloupínače svislé těžké provedení GN 852.1
GN 852.1
Upravit tabulku
Filtrovat
Označení Velikost FH [N] a1 a2 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 d1 d2 d3 h1 h2 l1 l2 min. m1 m2 m3 m4 m5 r ≈ s w1 w2 Váha
GN 852.1-1400-T 1400 12000 - 29 61 61 46 - 64 42 26 - 8.5 32.5 64 24 171 - 38 14.5 32 12.5 17 - 8 - - 954
GN 852.1-1400-T3 1400 12000 15 29 61 61 46 - 64 42 26 M 10 8.5 32.5 64 24 171 - 38 14.5 32 12.5 17 106 8 50 22 1145
GN 852.1-1400-T3S 1400 12000 - 29 61 - 46 26 64 42 26 M 10 - - 64 24 171 42 - - - 12.5 17 106 8 50 22 1018
GN 852.1-1400-TS 1400 12000 15 29 61 - 46 26 64 42 26 - - - 64 24 171 42 - - - 12.5 17 - 8 - - 838