GN 1400 Teleskopická vedení s částečným výsuvem, nosnost do 280 N


 • RoHS

Popis

SPECIFIKACE

Type

Typ A: bez gumového dorazu

Označení č.

Č. 1: montáž pomocí průchozích otvorů
Výsuvné vedení
Ocel, pozinkovaná, modrý pozink ZB
Ložiska
Ocelové valivé ložisko, kalené
Kuličková klec
Ocel, pozinkovaná
Provozní teplota -20 °C až 100 °C

Informace

Teleskopická vedení GN 1400 jsou instalována vertikálně a v párech. Vysunutí dosahuje ≈ 75 % jmenovité délky l1 (částečný výsuv). Pro typ A bez gumového dorazu jsou dorazy vyrobené z oceli a zabraňují neúmyslnému vytažení nebo rozpojení vedení. Pokud se ve směru vysouvání vyskytnou větší statická nebo dynamická zatížení, měla by být absorbována vnějšími dorazovými prvky.
Teleskopická vedení se dodávají v párech. Díky jejich konstrukci je lze instalovat pro výsuv jak na levé, tak na pravé straně. Všechny montážní otvory jsou snadno přístupné bez dalších pomocných otvorů. Zobrazeny jsou pouze montážní otvory, ale na vedení mohou být přítomny další otvory související s výrobou a použitím vedení.

Na poptávku

 • jiné délky a rozteče otvorů
 • další možností montáže
 • s pryžovým dorazem
 • s aretací polohy (zadní, přední nebo zadní i přední)
 • jiná povrchová úprava
 • s podpěrným držákem
 • s tlumením zasunutí, externím

Montážní otvory

Montážní otvory – vnější vedení

l1a2a3a4a5
300113.5209.5273.5-
350113.5209.5337.5-
400113.5209.5369.5-
500145.5209.5337.5465.5

Montážní otvory – vnitřní vedení

l1i3i4i5
300142.5182.5-
350167.5207.5-
400192.5232.5282.5
500242.5282.5357.5

Montážní šrouby

Aby byly uvedené zatěžové síly FS spolehlivě přenesené na okolní konstrukci, musí se použít všechny montážní otvory vnějšího a vnitřního vedení pro připevnění šrouby. Pokud nepoužijete všechny montážní šrouby, sníží se odpovídajícím způsobem i nosnost. K montážní lze použít tyto šrouby:
Označení – standardVnější vedeníVnitřní vedení
Šroub se zápustnou hlavou, Phillips | DIN 965M 4M 4
Šroub se zápustnou hlavou, Phillips | DIN 7997Velikost 3,5 / 4Velikost 3,5

Obecné poznámky

Technické informace

Teleskopická vedení nabízejí hladký chod, bez opotřebení a tichý přímý pohyb. Používají se ve velmi širokém spektru aplikací. Toto spektrum se pohybuje od nejjednodušších vedení a zásuvek, až po vysoce kvalitní aplikace, které se používají v průmyslovém prostředí u strojů, výrobních systémů a zařízení. Teleskopická vedení mají řadu pozitivních vlastností a z ekonomického hlediska jsou stále velmi zajímavé. Zde je několik příkladů použití: posuvné dveře, ochranné kryty, výsuvy pro klávesnice a PC, vybavení vozidel, skladovací regály, boxy na baterie atd.
Teleskopická vedení existují v řadě volitelných variant. Některé z nich jsou k dispozici pro jednu nebo druhou koncovou polohu a také v kombinaci obou. Jsou definovány typem v číselném označení položky.

Struktura

Teleskopická vedení se skládají z vnějšího a vnitřního vedení, a dále z jednoho nebo dvou středních vedení, v závislosti na konstrukci nebo požadovaných délkách vysouvání. Vedení jsou vzájemně propojena vhodným tvarováním a pohybují se pomocí kuličkových ložisek. Kuličková klec drží ložiska v daných odstupech a na svém místě.
Vedení jsou obvykle upevněná přes zapuštěné otvory nebo průchozí otvory. Další možnou alternativou jsou např. závitové čepy nebo podpěrné držáky.
S ohledem na délku výsuvu lze teleskopická vedení rozdělit do tří kategorií: s částečným výsuvem, plným výsuvem a prodlouženým výsuvem. Tyto kategorie jsou definovány maximálním vysunutím l2 uvedeným ve vztahu ke jmenovité délce l1.
Typ výsuvuDiagram výsuvů
Částečný výsuv: l1 = 100 % -> l2 = min. 75 %
Plný výsuv: l1 = 100 % -> l2 = min. 100 %
Prodloužený výsuv: l1 = 100 % -> l2 = min. 150 %
Všechna vedení mají uvnitř konstrukce dorazy, které jsou umístěné v přední a zadní koncové poloze. Tyto dorazy zabraňují neúmyslnému vytažení a rozpojení vedení. V závislosti na dostupném instalačním prostoru a požadované stabilitě jsou dorazy navržené odpovídajícím způsobem. Mohou být kovové, popřípadě doplněné dalšími plastovými či elastomerovými díly. Například se může jednat o pryžový doraz, který zamezí narázu vedení příliš velkou silou v koncových polohách.
Teleskopická vedení mohou být také vybavena řadou doplňkových funkcí. Příklady zahrnují mechanismy pro aretaci polohy, západky, funkci rozpojení a mechanismy pro samočinné zasunutí, které mohou být rovněž tlumené. V závislosti na variantě vedení jsou k dispozici některé další funkce v zadní nebo přední koncové poloze a jejich kombinace. Dále lze provést změny na přání zákazníka týkající se možností montáže vedení.

Teleskopická vedení s plným výsuvem, zadní koncová poloha

Teleskopická vedení s plným výsuvem, přední koncová poloha

Teleskopická vedení – Typy

Standardní provedeníTyp výsuvuNosnostZákladní délkaMateriálUpevnění--
Částečný výsuv Tna dvojici při 10 000 cyklechZasunutá polohaOcel STPrůchozí otvoryZapuštěné otvoryVnější vedení, průchozí otvory / Vnitřní vedení,
Plný výsuvV[N][mm]Nerezová ocel NI(Ozn. č. 1)(Ozn. č. 2)zapuštěné otvory (Ozn. č. 3)
GN 1400T280300 - 500STx--
GN 1404T780300 - 700ST--x
GN 1410V510250 - 800STx--
GN 1412V430300 - 700STx--
GN 1422V1290300 - 1200ST-x-
GN 1424V1290300 - 800ST-x-
GN 1426V750350 - 700ST-x-
GN 1430V1380500 - 800ST-x-
GN 1432V2120400 - 1200ST-x-
GN 1440 | Typ BV2300400 - 800STx--
GN 1440 | Typ MV3100300 - 1500STx--
GN 1440 | Typ KV3100300 - 1500STx--
GN 1440 | Typ QV3100300 - 1500STx--
GN 1450V510300 - 600NIx--
GN 1460V1290250 - 800NI-x-

Teleskopická vedení – Doplňkové díly

Standardní provedeníDoplňkové díly
bez pryžového dorazus pryžovým dorazemAretace polohy zadníAretace polohy zadní,Západka zadníZápadka předníZápadka zadní i předníMechanismus pro samočinné zasunutí, tlumený / netlumenýVýsuv na obou stranách
Gumový dorazzadní i předníTyp Efunkce rozpojení Typ FTyp MTyp KTyp Q
GN 1400x--------
GN 1404-xx------
GN 1410-x-x-----
GN 1412-x-x---x-
GN 1422-xx------
GN 1424-x-----x-
GN 1426-x-----x-
GN 1430-x------x
GN 1432-xx------
GN 1440 | Typ B-x-----x-
GN 1440 | Typ M-x--x----
GN 1440 | Typ K-x---x---
GN 1440 | Typ Q-x----x--
GN 1450-x-x-----
GN 1460-x-x-----

Montážní pokyny

Obecné pokyny pro instalaci

Při montáži teleskopických vedení postupujte podle níže uvedených pokynů pro instalaci. Tyto informace by měly být zohledněné ideálně již při návrhu výsuvů. Zajistí to plynulý a tichý chod, nízké opotřebení vedení po dlouhou dobu a zaručí jejich dlouhodobou bezchybnou funkci.
 • Teleskopická vedení se obvykle instalují ve dvojicích tak, aby montážní plochy základny a výsuvu byly vyrovnané, rovnoběžné a svislé a musejí být navzájem zarovnané vzhledem k požadované poloze. Dále je třeba věnovat pozornost tomu, aby nosná konstrukce měla potřebnou stabilitu a tuhost a aby geometrické odchylky způsobené pružnou deformací byly co nejmenší.
 • Montážní otvory se musí využívat tak, aby při montáži nedocházelo ke zkroucení nebo deformaci vedení. Vedení se rovněž musí nacházet ve směru vysouvání v takové poloze, aby výsuvy dosáhly koncové polohy při zasouvání a vysouvání současně. Takto působí na gumové dorazy a aretační mechanismy stejná síla.
 • Šířka příslušných instalačních prostorů musí být navržená s tolerancí +0,2 / +0,5 mm. Vedení se pak lehce předepne směrem ke středu výsuvu. To podporuje optimální výkon a dlouhou životnost.
 • Před montáži se musí vnitřní vedení jednou posunout do přední a zadní koncové polohy, aby se kuličkové klece mohly dostat do své zamýšlené polohy. Instalace musí rovněž probíhat při pokojové teplotě.
 • Po montážní zkontrolujte, zda se teleskopická vedení a výsuvy pohybují bez odporu. V případě výskytu problému např. tření nebo deformace, je nutné určit příčinu a odstranit ji.

Montážní otvory, montážní šrouby

Při montáži teleskopických vedení se obvykle používají všechny otvory určené k upevnění. Tím se zajistí, že síly vyplývající z maximální nosnosti FS (nominální zatížení) lze bezpečně přenášet z teleskopických vedení na okolní konstrukci a naopak. Pokud nepoužijete všechny montážní šrouby, sníží se odpovídajícím způsobem i stanovená nosnost.
Vnější a vnitřní vedení, mají kromě otvorů určených k montáži, také další otvory a pomocné otvory. Výkresy v katalogu a CAD data, které jsou k dispozici ke stažení, tyto otvory nezobrazují, aby nedošlo k záměně a chybám při návrhu. Tyto otvory jsou mimo jiné zapotřebí k upevnění dílů závislých na typu vedení, jako například mechanismy pro samočinné zasunutí.
Některé varianty vedení mají možnosti upevnění pomocí šroubů různých velikostí. V takovém případě se musí použít všechny pozice dané velikosti nebo typu. Pomocné otvory, zpřístupňující každý montážní otvor, lze nalézt v příslušných CAD datech, ale v katalogových výkresech nejsou zakresleny.
Typy a specifikace vhodných montážních šroubů naleznete na příslušných stránkách katalogu. Obvykle se doporučuje, s ohledem na doporučený utahovací moment, používat šrouby s třídou pevnosti 8.8.

Instalační poloha

Teleskopická vedení jsou s výhodou instalována vertikálně a v párech vedle sebe. Tím je dosaženo nejvyšší možné stability a torzní tuhosti i v nejmenších instalačních prostorech a je umožněná absorpce maximálního zatížení (nominálního zatížení). Funkční vlastnosti jsou v této instalační poloze optimální a opotřebení je omezeno na minimum.
Vedení lze instalovat také horizontálně neboli vleže, avšak s určitými omezeními. Maximální zatížení je v tomto případě pouze asi 20 % až 25 % specifikovaného nominálního zatížení. Méně vhodný profil vedení je tedy ve vysunutém stavu vystavený podstatně většímu ohybu. V důsledku toho mohou kuličkové klece zanechat rýhy na hlavách montážních šroubů. V případě pochybnosti otestujte funkčnost vedení se zkušebním zatížením.
Nedoporučuje se instalace vedení v poloze svislé ke směru vysouvání, protože v tomto případě dochází ke zvýšenému prokluzu klece. To znamená, že horní a dolní koncové polohy vedení lze za určitých okolností po několika cyklech dosáhnout jen se zvýšeným úsilím, protože gravitační síla způsobuje, že se kuličková klec vysouvá se své polohy.
Následující příklady znázorňují možné instalační polohy teleskopických vedení, které jsou považovány za vhodné nebo přijatelné a také ty, které jsou považovány za nevhodné a je zapotřebí se jim vyhnout.
vertikální, na obou stranách, vhodné
vertikální posunuté, na obou stranách, přijatelnévertikální nakloněné, na obou stranách, přijatelné
horizontální, na obou stranách, nevhodnévertikální, na jedné straně, nevhodné

Technické informace

Nosnost

Maximální nosnost teleskopických vedení závisí na profilu vedení, jmenovité délce l1 a výsledném vysunutí l2. Dále mají značný vliv šířka výsuvu, použité materiály vedení a zvolené doplňkové díly, jako například mechanismus pro samočinné zasunutí s tlumením.
Informace týkající se maximální nosnosti teleskopických vedení byly zjištěné únavovými zkouškami, se zohledněním níže uvedených podmínek:
 • Uspořádání vedení vertikálně v párech
 • Dodržení všech montážních pokynů
 • Rovnoměrné rozložení zatížení FS napříč výsuvem
 • Standardní rozteč vedení 450 mm
 • 10 000 nebo 100 000 zkušebních cyklů (jedno vysunutí a jedno zasunutí = jeden cyklus)
 • Postupné zvyšování zatížení

Montážní otvory, montážní šrouby

Po každé části testu bylo zjišťováno opotřebení, chování a maximální ohyb.

Ohyb

Teleskopická vedení vykazují při zatížení ve vysunutém stavu pružný ohyb. Ohyb lze nejvíce pozorovat na vzdáleném konci vnitřního vedení. Obecným pravidlem je, že rozsah deformace nesmí být vyšší než 4,25 % délky vysunutí. Všechna vedení se při maximálním zatížení nacházejí v rozsahu této hodnoty.
Example:
Teleskopické vedení jmenovité délky l1 = 500 mm se vysouvá do koncové polohy a je po celé délce výsuvu namáháno maximálním zatížením. Ohyb na konci přední části vedení může být nejvýše 21,25 mm.

Tolerance

Všechny díly teleskopických vedení podléhají výrobním tolerancím, což zajišťuje stejnou kvalitu a dlouhou životnost.
Vzhledem k tomu, že délka vysunutí je výsledkem vzájemného působení všech jednotlivých částí teleskopických vedení, musí být v případě tolerance délky vysunutí zohledněn součet všech jednotlivých tolerancí. Navíc je třeba zmínit malou deformaci veškerých stávajících gumových dorazů. Konečným důsledkem jsou poměrně velké celkové tolerance, které jsou uvedené na příslušných stránkách katalogu a je tedy možné vzít je v úvahu při navrhování výsuvů.

Rychlost výsuvu

Přípustné rychlosti vysouvání a zasouvání teleskopických vedení jsou nastaveny na nejvyšší rychlost 0,3 m/s. Blízko před koncovou polohou vedení se musí rychlost snížit na méně než 0,15 m/s tak, aby dorazy, gumové dorazy, mechanismy pro samočinné zasunutí s tlumením atd. nemusely pohlcovat příliš velké nárázy.

Materiály vedení, povrchová úprava a ochrana proti korozi

Teleskopická vedení vyrobená společností Elesa+Ganter jsou z vysoce kvalitní pásoviny z oceli nebo nerezové oceli.
Teleskopická vedení z nerezové oceli jsou obvykle dodávána bez povrchové úpravy.
Teleskopická vedení z oceli jsou částečně vyrobená z pozinkované ocelové pásoviny a následně jsou žárově zinkována a pasivována v odstínu modré barvy v tloušťce 5 až 7 μm. Tímto způsobem je zajištěná odolnost proti bílé korozi při zkoušce solným postřikem po dobu nejméně 72 hodin.
Za účelem dosažení vyšší odolnosti proti korozi lze na požádání poskytnout speciální povrchovou úpravu. K dispozici jsou dva procesy:
 • Galvanické pozinkování tloušťky 5 až 7 μm, černá pasivace, odolnost proti bílé korozi při zkoušce solným postřikem po dobu nejméně 120 hodin.
 • Galvanické pozinkování tloušťky 5 až 7 μm, pasivace, elektrolytické potažení vrchní nátěrovou / těsnící vrstvou T2, odolnost proti bílé korozi při zkoušce solným postřikem po dobu nejméně 96 hodin / proti červené korozi po dobu 500 hodin.
Všechny použité materiály a povrchové úpravy jsou v souladu s RoHS (směrnicí o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních).

Mazání a údržba

Teleskopická vedení jsou trvale mazána vysoce kvalitními ložiskovými mazivy bez olova a na bázi minerálních olejů.
V případě teleskopických vedení z nerezové oceli se používají speciální maziva odpovídající FDA, které jsou bez chuti a zápachu. Maziva vyhovují třídě maziv H1, která umožňuje jejich použití v oblastech, kde je technicky nemožné zabránit příležitostnému kontaktu s potravinami. Obecně lze zabránit přímému kontaktu tím, že se provedou vhodná opatření, jako například optimální umístění vedení nebo použití krytů.
Za běžných podmínek použití není opětovné mazání nutné, protože kuličkové klece a ložiska „vytlačují“ malé množství přijatých nečistot z vedení během jeho pohybu. V aplikacích, ve kterých dochází k silnému znečištění, se vedení musí čas od času čistit čistým hadrem a poté znovu namazat. Přijatelnými mazivy k variantám z oceli jsou například Shell Alvania EP 1 a Klüberplex BE 31-222.

Prokluz klece

V případě rychlých změn směru a vysokého zrychlení, zvláště u dlouhých kuličkových klecí, může v nejhorším případě docházet k prokluzu klece. V těchto případech se klec nepohybuje synchronně poloviční rychlostí středních a vnitřních vedení. Namísto toho v důsledku prokluzu ztrácí svou správnou polohu. V takových případech může být zapotřebí mírnou rychlostí a při mírném zatížení přesunout vnitřní vedení do přední a zadní koncové polohy, aby se klec vrátila do své optimální polohy.

Teplota použití

Teplotní rozsah použití teleskopických vedení je od -20 °C do 100 °C a je omezený zejména plastovými a elastomerovými díly použitých ve vedení. Pokud je teplota na mezní hodnotě, je možné že uživatel bude muset, v závislosti na místě použití a aplikace, zkontrolovat správnou funkci výsuvů.

Doplňkové volitelné díly

Informace

Teleskopická vedení lze dodat s řadou doplňkových volitelných dílů. Některé z nich jsou k dispozici pro jednu nebo druhou koncovou polohu a nebo jejich kombinace a jsou definovány „typem“ v číslu položky.
Následující přehled znázorňuje příklady možných doplňkových volitelných dílů a jejich charakteristiky. Použité díly a mechanismy jsou přizpůsobené tak, aby odpovídaly dostupnému instalačnímu prostoru, průřezu a struktuře vybraných vedení, a odpovídaly jednotlivým variantám vedení. Jejich funkčnost je však srovnatelná a někdy i totožná.

Gumové dorazy

Gumové dorazy se používají téměř pro všechny varianty vedení a tlumí nárazy výsuvů v koncových polohách. Tato funkce minimalizuje vznik hluku a prodlužuje životnost. Připevněné jsou částečně skrytým a částečně viditelným způsobem k vedení. Dorazy splňují všechny požadavky týkající se tvaru, materiálu a tvrdosti.
Pokud se ve směru vysouvání vyskytnou větší statická nebo dynamická zatížení, měla by být absorbována vnějšími dorazovými prvky.

Aretace polohy

Funkce aretace polohy je patrná z mírného odporu vedení v koncových polohách, přičemž odpor je třeba při otevírání a zavírání překonat. Aretace polohy v zadní koncové poloze je obvykle integrována do gumového dorazu, díky čemuž odpadá nutnost použít další díly.
Aretace polohy funguje na principu tření v záběru, a proto nepůsobí jako zajišťovací západka.

Západky

Západka, na rozdíl od aretace polohy, zajišťuje vedení v koncových polohách. Teleskopická vedení se západkami se používají, pokud se vedení musí chránit před nechtěným vysunutím nebo zasunutím, například kvůli sklonu.
Pružinový mechanismus nacházející se ve vnitřním vedení se automaticky aktivuje při pohybu do příslušné koncové polohy. Stisknutím uvolňovací páčky se uvolní západka a umožní opětovný pohyb vedení.
V případě většího zatížení ve směru výsuvu v zajištěné poloze je toto zatížení pohlceno vnějšími západkovými prvky.

Mechanismus pro samočinné zasunutí

Teleskopická vedení mohou mít integrovaný mechanismus pro samočinné zasunutí, který výrazně usnadňuje použití při zavírání výsuvů.
Ve znázorněném příkladu jsou vedení zasouvaná a držená v zadní koncové poloze automaticky pomocí samočinného mechanismu, a to na posledních 22 mm délky vysunutí, silou přibližně 30 N na každý pár vedení. Tato síla se musí při otevírání výsuvu překonat.
Tato varianta je rovněž navržená tak, že pokud se výsuv otevře nebo zavře trhavým způsobem nebo příliš rychle, tak se mechanismus odpojí a nepoškodí se. Při následujícím zdvihu samočinný mechanismus automaticky zapadne na místo, což zajistí, že tato funkce zůstane neporušená.

Mechanismus pro samočinné zasunutí, tlumený

Tlumené samočinné mechanismy se také označují jako mechanismy „s měkkým zavíráním“ a jsou rozdělené na dvě hlavní funkce. Nabízejí nejlepší možný způsob zavírání výsuvů.
Ve znázorněném příkladu převezme samočinný mechanismus na posledních 40 mm délky vysunutí funkci automatického zasunutí vedení do zadní koncové polohy, kde jsou vedení následně držená na místě. Síla zatažení je cca 35 N na pár vedení. Tlumící mechanismus také zpomaluje zavírání uvedeného vysunutí na podstatně nižžší rychlost, přičemž dosahuje mimořádně lehkého a hladkého uzavíracího pohybu. Tato zatahovací síla se tedy musí při otevírání výsuvu překonat.
V případě použití tlumeného samočinného mechanismu nesmí být překročené stanovené hodnoty zatížení a rychlosti vysunutí.

Funkce rozpojení

Teleskopická vedení s funkcí rozpojení lze v oblasti středního a vnitřního vedení vzájemně oddělit. Tato funkce nejen usnadňuje montáž. Umožňuje také rychlé odstranění výsuvu, například při provádění údržby na součástech umístěných za ním.
Ve znázorněném příkladu lze teleskopická vedení ve vysunuté poloze rychle a snadno rozpojit, a to pomocí ploché pružiny, díky čemuž lze vnitřní vedení vyjmout zepředu.
Aby bylo možné vedení nasadit zpět, musí se kuličkové klece posunout do přední koncové polohy. Pak se vnitřní vedení zasune k zadnímu koncovému dorazu, kde automaticky zapadne na svém místo.
Chráněné uspořádání různých uvolňovacích mechanismů zabraňuje náhodnému odpojení vedení.

Podpěrné a montážní držáky

Podpěrné držáky na vnitřním vedení jsou u některých variant k dispozici na vyžádání a to i v malých množstvích. Podpěrný držák se používá k jednoduchému upevnění, například zásuvky, pokud ji není možno upevnit bočně. Upevnění se provádí pomocí průchozích otvorů, které jsou uspořádány v pravém úhlu k držáku.
Montážní šrouby v tomto případě zajišťují nejen polohu zásuvky. Dodatečné zpevnění samotných vedení způsobem montáže, jako v případě boční montáže, zde není možné. Zásuvky musí být proto navržené s tak tuhou a pevnou konstrukcí, jak jen to je možné, aby kolmá zátěž nepřenášela zbytečné napětí přes podpěrný držák na vedení.

Možnosti montáže

Informace

Kromě standardního způsobu montáže teleskopických vedení, pomocí průchozích otvorů nebo zapuštěných otvorů, lze na vyžádání poskytnout i další montážní možnosti. Možné typy montáže mohou být provedeny na vnitřním nebo vnějším vedení, popřípadě jejich kombinací v závislosti na požadavku. Některé příklady jsou znázorněné níže. Po zjištění proveditelnosti lze vyrobit i jiné speciální možnosti montáže pro konkrétního zákazníka.
Teleskopická vedení s částečným výsuvem, nosnost do 280 N GN 1400
GN 1400
Filtrovat
Označení l1 l2 +2/-2 l3 Fs per pair in N
at 10,000 cycles
Fs per pair in N
at 100,000 cycles
Váha
GN 1400-300-A-1-ZB 300* 210 485 220 170 380
GN 1400-350-A-1-ZB 350* 240 565 260 200 440
GN 1400-400-A-1-ZB 400* 290 665 260 200 500
GN 1400-500-A-1-ZB 500* 370 845 280 220 630