SLCK Souprava pro elektrickou kontrolu hladiny pro olejoznaky sloupcové HCK. a HCK-GL


 • RoHS
 • IP65
 • PP
 • g8030
 • PA
 • g12030

Popis

Hlavní specifikace

Držák senzoru

Technopolymer na bázi polyamidu (PA), barva černá, vodotěsný, s vestavěným relé (typ reed) se dvěma vodiči napojenými na dvou-pinový konektor.  Lze jim pohybovat podél osy olejoznaku a zajistit v požadované poloze pomocí vhodného šroubu (stavěcího šroubu) z technopolymeru.

Elektrický senzor

 • NO: (normálně otevřeno) elektrický okruh se uzavře při dosaženi nastavené hladiny.
 • NC: (normálně uzavřeno) elektrický okruh se otevře při dosaženi nastavené hladiny.

Konektor

Se zabudovanou kabelovou průchodkou a držákem kontaktu. Při správném použití zabezpečuje efektivní ochranu proti postříkání vodou (stupeň krytí IP 65 dle EN 60529), který lze zvýšit instalací těsnícího kroužku ze syntetické pryže NBR.

Plovák

Technopolymer na bázi polypropylenu (PP), maximální toplota použití 80 °C, nebo technopolymer na bázi polyamidu (PA) maximální teplota použití 120 °C, barva černá.
Plovák obsahuje magnetický prvek pro aktivaci elektrického kontaktu. Když plovák dosáhne nastavené úrovně senzoru, kterým lze pohybovat podél osy olejoznaku pomocí držáku, tak elektrický kontakt sepne.
Max. provozní tlak kapaliny 2 bary (platí pro olej).

Vymezovací podložky

Technopolymer na bázi polyamidu (PA). Nezbytné v případech, kdy je nádrž vyrobená z kovového (feromagnetického) materiálu a je třeba zabránit interakci mezi magnetem a kovovou nádrží.

Souprava

Souprava zahrnuje jeden nebo dva držáky senzoru, plovák, 4 O-kroužky (2 FKM pro HCK-GL a 2 NBR pro HCK) a 2 podložky.
Je možné aplikovat více než jednu soupravu k elektrické kontrole různých výšek hladin, které lze kontrolovat po celé délce průhledné trubice olejoznaku.

Standardní provedení

Pro aplikace s teplotami do 80 °C: plovák z technopolymeru na bázi polypropylenu (PP).
 • SLCK-NO: s elektrickým kontaktem normálně otevřeným.
 • SLCK-NC: s elektrickým kontaktem normálně uzavřeným.
 • SLCK-NO-NC: s jedním elektrickým kontakterm normálně otevřeným a jedním normálně uzavřeným.
 • SLCK-NC-NC: se dvěma elektrickými kontakty normálně uzavřenými.
 • SLCK-NO-NO: se dvěma elektrickými kontakty normálně otevřenými.
Pro aplikace s teplotami do 120 °C: plovák z technopolymeru na bázi polyamidu (PA).
 • SLCK-HT-NO: s elektrickým kontaktem normálně otevřeným.
 • SLCK-HT-NC: s elektrickým kontaktem normálně uzavřeným.
 • SLCK-HT-NO-NC: s jedním elektrickým kontaktem normálně otevřeným a jedním normálně uzavřeným.
 • SLCK-HT-NC-NC: se dvěma elektrickými kontakty normálně uzavřenými.
 • SLCK-HT-NO-NO: se dvěma elektrickými kontakty normálně otevřenými.

Technické informace

Vlastnosti a provedení

Při použití soupravy pro elektrickou kontrolu hladiny SLCK pro olejoznaky sloupcové HCK. a HCK-GL se vysílá elektrický signál v případě, že hladina kapaliny dosáhne nastavené polohy. Navíc umožňují vizuální kontrolu hladiny. Snímač pro elektronickou kontrolu hladiny může být použitý se všemi typy olejoznaků HCK. Od provedení se vzdáleností otvorů 127 mm je vždy možné sledovat hladinu kapaliny také z boku.V nejvyšší poloze musí být držák senzoru umístněný nejméně 45 mm pod osou horního šroubu (Obr. 1), aby bylo zajištěno správné spínání.Nejnižší hladina kapaliny, která určuje sepnutí elektrického obvodu, je asi 55 mm nad osou spodního šroubu (údaje se týkají minerálního oleje typu CB68, podle normy ISO 3498, teplota 23 °C), (Obr. 1).Držák senzoru by měl být namontovaný vlevo s ohledem na osu olejoznaku. Je ale také možné ho namontovat vpravo. Konektor může být natočený pro napojení po 90° ve čtyřech polohách.Pro správnou montáž si přečtěte informace v kapitole Pokyny pro použití .

Pokyny pro použití

Montážní návod pro soupravu

 • Demontujte z olejoznaku koncovku (Obr. 2).
 • Nasuňte držák senzoru (Obr. 3).
 • Vložte dovnitř trubice plovák s označením "up" směrem nahoru a nasaďte koncovku zpět (Obr. 4).
 • Upněte držák senzoru pomocí stavěcího šroubu do požadované polohy (Obr. 5).
 • Namontujte olejoznak na nádrž. Pokud je to nutné, použijte podložky, které jsou součástí dodávky. Podložky jsou nezbytné v případech, kdy je nádrž vyrobena z kovového (feromagnetického) materiálu a je třeba zabránit interakci mezi magnetem a kovovou nádrži (Obr. 6).
 • Namontujte dvou-pinový konektor (Obr. 7).

Montážní návod pro dvou-pinový konektor

 1. Vyjměte konektor z držáku senzoru tak, že vyšroubujete axiální stavěcí šroub konektoru. Vyndejte držák kontaktu a uvolněte kabelovou průchodku.
 1. Prostrčte kabel do konektoru a napojte vodiče do svorek držáku kontaktu.
 1. Natlačte držák kontaktu zpátky na konektor do potřebné polohy (držák kontaktů může být natočený po 90° ve čtyřech polohách aby bylo dosaženo různé orientace konektoru).
 1. Přišroubujte konektor zpět do držáku senzoru pomocí axiálního stavěcího šroubu a pak utáhněte kabelovou průchodku.

Elektrické vlastnosti senzoru hladiny
Zdroj energieAC/DC
Elektrické kontaktyNO normálně otevřeno
NC normálně uzavřeno
Maximální použitelné napětí230 Vdc / Vac
Maximální proud (CC CA)2 A
Maximální jmenovitý výkon40 W / VA
Kabelová průchodkaPg 7 (pro kabely s pláštěm Ø 6 nebo 7 mm)
Průřez vodičůMax. 1,5 mm2
Nemontujte tento senzor v blízkosti magnetických polí.
Souprava pro elektrickou kontrolu hladiny pro olejoznaky sloupcové HCK. a HCK-GL SLCK
SLCK
Filtrovat
Kód Označení Váha
110081-R SLCK-NO 235
110083-R SLCK-NC 235
110085-R SLCK-NO-NC 235
110087-R SLCK-NC-NC 235
110089-R SLCK-NO-NO 235
SLCK
Filtrovat
Kód Označení Váha
110082-R SLCK-HT-NO 235
110084-R SLCK-HT-NC 235
110086-R SLCK-HT-NO-NC 235
110088-R SLCK-HT-NC-NC 235
110090-R SLCK-HT-NO-NO 235