HCK-E - HCK-E-ST - HCK-E-STL Olejoznaky sloupcové se senzorem hladiny a teploty


Popis

Hlavní specifikace

Koncovky

Technopolymer na bázi polyamidu (PA) vyztužený skelnými vlákny, barva černá.

Zadní kryt

Hliník v přirodní barvě.

Kontrastní plocha se stupnicí

Bíle lakovaný hliník. Před montáží je možné kontrastní plochu vyjmout a doplnit značky a popisy (např. MAX-MIN) na požadované místo.

Plovák

Technopolymer, barva černá, se zabudovaným magnetickým prvkem pro aktivaci elektrického kontaktu, když hladina oleje klesne na minimum; aktivace signálu nastavená asi 55 mm od osy dolního šroubu (za přítomnosti minerálního oleje typu CB68, dle ISO 3498, při teplotě 23 °C).

Držák senzorů

Vodotěsný, z technopolymeru na bázi polyamidu (PA) vyztuženého skelnými vlákny, barva černá.

Natáčecí konektor

Se zabudovanou kabelovou průchodkou a držákem kontaktu. Čelní nebo boční výstup (horní nebo dolní) s ochranou proti postříkání vodou (stupeň krytí IP 65 dle EN 60529.

Standardní provedení

Viz. Tabulka pro konfiguraci.

Technické informace

Vlastnosti a provedení

Díky bočnímu výstupu konektoru umožňuje olejoznak HCK-E-ST/STL minimalizovat potřebný zástavbový prostor.

Technická data

Při laboratorních zkouškách, které probíhaly po určitou dobu a byly prováděné při teplotě 23 °C s následujícími kapalinami: minerální olej typu CB68 (dle normy ISO 3498) pro typ HCK; minerální olej typu CB68 (dle normy ISO 3498), voda a směs voda/glykol (50%) pro typ HCK-GL, vydržely olejoznaky tlak vyšší než 35 barů.
Pro použití s jinými kapalinami a za jiných tlakových a teplotních podmínek, je nutné kontaktovat technické oddělení ELESA+GANTER CZ.
Doporučujeme v každém případě ověřit vhodnost použití pro konkrétní provozní podmínky.

Elektrické vlastnosti

Funkce elektrického senzoru hladiny MIN

 • NO: elektrický kontakt se uzavře po dosažení minimální hladiny.
 • NC: elektrický kontakt se otevře po dosažení minimální hladiny.
 • SW (přepínací elektrický kontakt): elektrický kontakt přepíná mezi dvěma svorkami.
Elektrické vlastnostiSenzor hladiny MIN
Zdroj energieAC/DC
Elektrické kontaktyNO normálně otevřeno
NC normálně uzavřeno
SW přepínací kontakt
Maximální použitelné napětíNO: 140 Vac, 200 Vdc
NC: 140 Vac, 150 Vdc
SW: 140 Vac, 150 Vdc
Maximální spínací proud1 A
Maximální proudNO: 1,2 A
NC: 2 A
SW: 2 A
Maximální jmenovitý výkonNO: 10 Va
NC: 20 Va
SW: 20 Va
Kabelová průchodkaPg 7 (pro kabely s pláštěm Ø 6 nebo 7 mm)
Průřez vodičůMax. 1,5 mm2
Nemontujte tento senzor v blízkosti magnetických polí.

Funkce senzoru teploty MAX

 • NO: elektrický kontakt se uzavře po dosažení přednastavené teploty 80 °C.
 • NC: elektrický kontakt se otevře po dosažení přednastavené teploty 80 °C.
Elektrické vlastnostiSenzor teploty MAX
Zdroj energieAC/DC
Elektrické kontaktyNO normálně otevřeno
NC normálně uzavřeno
Napětí /
Maximální proud
250 Vac - 2 A(odporová zátěž)
115 Vac- 3A
24 Vdc - 3 A
12 Vdc - 4 A
Minimální proud50 mA
Kabelová průchodkaPg 7 (pro kabely s pláštěm Ø 6 nebo 7 mm)
Průřez vodičůMax. 1,5 mm2

Funkce elektrické teplotní sondy

Princip činnosti teplotní sondy je v měření proměnlivosti odporu platinového prvku: 100 ohm = 0 °C, 138,4 ohm = 100 °C.
Funkce mezi teplotou (T) a odporem (R) je přibližně lineární přes malý rozsah teploty. Když např. předpokládáte teplotní rozsah 0 °C až 100 °C, je při 50 °C chyba 0,4 °C.
Pro přesné měření je nutné odpor linearizovat, aby naměřená teplota byla přesná. Nejnovější definicí funkce mezi odporem a teplotou je mezinárodní norma teplot: International Temperature Standard 90 (ITS-90). Funkce mezi odporem a teplotou získaná v laboratorních testech, která měří hodnotu odporu přímo na kontaktech, je znázorněná v grafu. Navíc doporučujeme nastavení systému tak, aby došlo ke kompenzaci jak tepelných ztrát, tak i odporu elektrického vodiče.

Změna teploty 1 °C způsobí změnu odporu 0,384 ohmů, takže i malá chyba měření odporu (např. odpor vodiče vedoucího k sondě) může způsobit velkou chybu v měření teploty.
Protože signál má nízkou úroveň, je nutné, aby vodiče nebyly v blízkosti elektrických kabelů, motorů, převodovek a dalších zařízení, která mohou vytvářet elektrické rušení. Snížit rušení lze použitím stíněného kabelu s uzemněním stínění na jednom konci.
Při použití dlouhých kabelů je nutné přezkoumat, zda měřicí zařízení je schopno odpor vodiče zvládnout.
Elektrické vlastnostiTeplotní sonda
Zdroj energieAC/DC
Maximální proud1mA
Kabelová průchodkaPg 7 (pro kabely s pláštěm Ø 6 nebo 7 mm)
Průřez vodičůMax. 1,5 mm2
Nemontujte tento senzor v blízkosti magnetických polí.

Další provedení

Speciální provedení na vyžádání

 • Trubice olejoznaku z průhledného methylmetakrylatu (PMMA) pro použití do max. teploty 70 °C.
 • Trubice olejoznaku s velkým rozsahem zobrazení (e) do 1429 mm a s montážními otvory s roztečí (f) do 1500 mm.
 • Těsnicí kroužky ze speciálního materiálu podle potřeb zákazníka.
 • Speciální šroub s poniklovaným mosazným kohoutkem, připevněný na dolním konci sestavy olejoznaku, který je určený pro deaktivaci a odstavení olejoznaku ze systému pro potřeby údržby.

Pokyny pro použití

Montážní návod pro konektor

 1. Vyjměte konektor z olejoznaku tak, že vyšroubujete stavěcí šroub umístěný na konektoru. Vyndejte držák kontaktů a uvolněte kabelovou průchodku.
 2. Dle Obr. 3 pokračujte v zapojení podle zvoleného typu výrobku.
 3. Natlačte držák kontaktu zpátky do konektoru do potřebné polohy.
 4. Přišroubujte konektor zpět do olejoznaku a pak utáhněte kabelovou průchodku.
HCK-E with MIN level electrical sensor
HCK-E with MIN level electrical sensor
HCK-E with MIN level electrical sensor
HCK-E
Filtrovat
Kód Označení f L e d'-0.2 f' C#
[Nm]
Váha
113011 HCK.127-ZN-M12-NBR-PC-P-E-NC 127 164 56 12.5 127±0.5 12 231
113009 HCK.127-ZN-M12-NBR-PC-P-E-NO 127 164 56 12.5 127±0.5 12 231
113013 HCK.127-ZN-M12-NBR-PC-P-E-SW 127 164 56 12.5 127±0.5 12 231
114011 HCK.176-ZN-M12-NBR-PC-P-E-NC 176 213 105 12.5 176±0.5 12 261
114009 HCK.176-ZN-M12-NBR-PC-P-E-NO 176 213 105 12.5 176±0.5 12 261
114013 HCK.176-ZN-M12-NBR-PC-P-E-SW 176 213 105 12.5 176±0.5 12 261
116111 HCK.254-ZN-M12-NBR-PC-P-E-NC 254 291 183 12.5 254±0.5 12 309
116109 HCK.254-ZN-M12-NBR-PC-P-E-NO 254 291 183 12.5 254±0.5 12 309
116113 HCK.254-ZN-M12-NBR-PC-P-E-SW 254 291 183 12.5 254±0.5 12 309
117011 HCK.381-ZN-M12-NBR-PC-P-E-NC 381 418 310 12.5 381±0.5 12 388
117009 HCK.381-ZN-M12-NBR-PC-P-E-NO 381 418 310 12.5 381±0.5 12 388
117013 HCK.381-ZN-M12-NBR-PC-P-E-SW 381 418 310 12.5 381±0.5 12 388
117911 HCK.508-ZN-M12-NBR-PC-P-E-NC 508 545 437 12.5 508±0.5 12 466
117909 HCK.508-ZN-M12-NBR-PC-P-E-NO 508 545 437 12.5 508±0.5 12 466
117913 HCK.508-ZN-M12-NBR-PC-P-E-SW 508 545 437 12.5 508±0.5 12 466
113141 HCK.127-ZN-M12-FKM-PC-P-E-NC 127 164 437 12.5 127±0.5 12 231
113139 HCK.127-ZN-M12-FKM-PC-P-E-NO 127 164 437 12.5 127±0.5 12 231
113143 HCK.127-ZN-M12-FKM-PC-P-E-SW 127 164 437 12.5 127±0.5 12 231
114141 HCK.176-ZN-M12-FKM-PC-P-E-NC 176 213 437 12.5 176±0.5 12 261
114139 HCK.176-ZN-M12-FKM-PC-P-E-NO 176 213 437 12.5 176±0.5 12 261
114143 HCK.176-ZN-M12-FKM-PC-P-E-SW 176 213 437 12.5 176±0.5 12 261
116241 HCK.254-ZN-M12-FKM-PC-P-E-NC 254 291 437 12.5 254±0.5 12 309
116239 HCK.254-ZN-M12-FKM-PC-P-E-NO 254 291 437 12.5 254±0.5 12 309
116243 HCK.254-ZN-M12-FKM-PC-P-E-SW 254 291 437 12.5 254±0.5 12 309
117151 HCK.381-ZN-M12-FKM-PC-P-E-NC 381 418 437 12.5 381±0.5 12 388
117149 HCK.381-ZN-M12-FKM-PC-P-E-NO 381 418 437 12.5 381±0.5 12 388
117153 HCK.381-ZN-M12-FKM-PC-P-E-SW 381 418 437 12.5 381±0.5 12 388
118061 HCK.508-ZN-M12-FKM-PC-P-E-NC 508 545 437 12.5 508±0.5 12 466
118059 HCK.508-ZN-M12-FKM-PC-P-E-NO 508 545 437 12.5 508±0.5 12 466
118063 HCK.508-ZN-M12-FKM-PC-P-E-SW 508 545 437 12.5 508±0.5 12 466
113159 HCK.127-ZN-M12-FKM-PC-P-E-HT-NC 127 164 437 12.5 127±0.5 12 231
113157 HCK.127-ZN-M12-FKM-PC-P-E-HT-NO 127 164 437 12.5 127±0.5 12 231
113161 HCK.127-ZN-M12-FKM-PC-P-E-HT-SW 127 164 437 12.5 127±0.5 12 231
114159 HCK.176-ZN-M12-FKM-PC-P-E-HT-NC 176 213 437 12.5 176±0.5 12 261
114157 HCK.176-ZN-M12-FKM-PC-P-E-HT-NO 176 213 437 12.5 176±0.5 12 261
114161 HCK.176-ZN-M12-FKM-PC-P-E-HT-SW 176 213 437 12.5 176±0.5 12 261
116259 HCK.254-ZN-M12-FKM-PC-P-E-HT-NC 254 291 437 12.5 254±0.5 12 309
116257 HCK.254-ZN-M12-FKM-PC-P-E-HT-NO 254 291 437 12.5 254±0.5 12 309
116261 HCK.254-ZN-M12-FKM-PC-P-E-HT-SW 254 291 437 12.5 254±0.5 12 309
117169 HCK.381-ZN-M12-FKM-PC-P-E-HT-NC 381 418 437 12.5 381±0.5 12 388
117167 HCK.381-ZN-M12-FKM-PC-P-E-HT-NO 381 418 437 12.5 381±0.5 12 388
117171 HCK.381-ZN-M12-FKM-PC-P-E-HT-SW 381 418 437 12.5 381±0.5 12 388
118079 HCK.508-ZN-M12-FKM-PC-P-E-HT-NC 508 545 437 12.5 508±0.5 12 466
118077 HCK.508-ZN-M12-FKM-PC-P-E-HT-NO 508 545 437 12.5 508±0.5 12 466
118081 HCK.508-ZN-M12-FKM-PC-P-E-HT-SW 508 545 437 12.5 508±0.5 12 466
113053 HCK.127-ZN-M12-NBR-GL-P-E-NC 127 164 437 12.5 127±0.5 12 231
113051 HCK.127-ZN-M12-NBR-GL-P-E-NO 127 164 437 12.5 127±0.5 12 231
113055 HCK.127-ZN-M12-NBR-GL-P-E-SW 127 164 437 12.5 127±0.5 12 231
114053 HCK.176-ZN-M12-NBR-GL-P-E-NC 176 213 437 12.5 176±0.5 12 261
114051 HCK.176-ZN-M12-NBR-GL-P-E-NO 176 213 437 12.5 176±0.5 12 261
114055 HCK.176-ZN-M12-NBR-GL-P-E-SW 176 213 437 12.5 176±0.5 12 261
116153 HCK.254-ZN-M12-NBR-GL-P-E-NC 254 291 437 12.5 254±0.5 12 309
116151 HCK.254-ZN-M12-NBR-GL-P-E-NO 254 291 437 12.5 254±0.5 12 309
116155 HCK.254-ZN-M12-NBR-GL-P-E-SW 254 291 437 12.5 254±0.5 12 309
117053 HCK.381-ZN-M12-NBR-GL-P-E-NC 381 418 437 12.5 381±0.5 12 388
117051 HCK.381-ZN-M12-NBR-GL-P-E-NO 381 418 437 12.5 381±0.5 12 388
117055 HCK.381-ZN-M12-NBR-GL-P-E-SW 381 418 437 12.5 381±0.5 12 388
117953 HCK.508-ZN-M12-NBR-GL-P-E-NC 508 545 437 12.5 508±0.5 12 466
117951 HCK.508-ZN-M12-NBR-GL-P-E-NO 508 545 437 12.5 508±0.5 12 466
117955 HCK.508-ZN-M12-NBR-GL-P-E-SW 508 545 437 12.5 508±0.5 12 466
113185 HCK.127-ZN-M12-FKM-GL-P-E-NC 127 164 437 12.5 127±0.5 12 231
113183 HCK.127-ZN-M12-FKM-GL-P-E-NO 127 164 437 12.5 127±0.5 12 231
113187 HCK.127-ZN-M12-FKM-GL-P-E-SW 127 164 437 12.5 127±0.5 12 231
114185 HCK.176-ZN-M12-FKM-GL-P-E-NC 176 213 437 12.5 176±0.5 12 261
114183 HCK.176-ZN-M12-FKM-GL-P-E-NO 176 213 437 12.5 176±0.5 12 261
114187 HCK.176-ZN-M12-FKM-GL-P-E-SW 176 213 437 12.5 176±0.5 12 261
116285 HCK.254-ZN-M12-FKM-GL-P-E-NC 254 291 437 12.5 254±0.5 12 309
116283 HCK.254-ZN-M12-FKM-GL-P-E-NO 254 291 437 12.5 254±0.5 12 309
116287 HCK.254-ZN-M12-FKM-GL-P-E-SW 254 291 437 12.5 254±0.5 12 309
117195 HCK.381-ZN-M12-FKM-GL-P-E-NC 381 418 437 12.5 381±0.5 12 388
117193 HCK.381-ZN-M12-FKM-GL-P-E-NO 381 418 437 12.5 381±0.5 12 388
117197 HCK.381-ZN-M12-FKM-GL-P-E-SW 381 418 437 12.5 381±0.5 12 388
118105 HCK.508-ZN-M12-FKM-GL-P-E-NC 508 545 437 12.5 508±0.5 12 466
118103 HCK.508-ZN-M12-FKM-GL-P-E-NO 508 545 437 12.5 508±0.5 12 466
118107 HCK.508-ZN-M12-FKM-GL-P-E-SW 508 545 437 12.5 508±0.5 12 466
113203 HCK.127-ZN-M12-FKM-GL-P-E-HT-NC 127 164 437 12.5 127±0.5 12 231
113201 HCK.127-ZN-M12-FKM-GL-P-E-HT-NO 127 164 437 12.5 127±0.5 12 231
113205 HCK.127-ZN-M12-FKM-GL-P-E-HT-SW 127 164 437 12.5 127±0.5 12 231
114203 HCK.176-ZN-M12-FKM-GL-P-E-HT-NC 176 213 437 12.5 176±0.5 12 261
114201 HCK.176-ZN-M12-FKM-GL-P-E-HT-NO 176 213 437 12.5 176±0.5 12 261
114205 HCK.176-ZN-M12-FKM-GL-P-E-HT-SW 176 213 437 12.5 176±0.5 12 261
116303 HCK.254-ZN-M12-FKM-GL-P-E-HT-NC 254 291 437 12.5 254±0.5 12 309
116301 HCK.254-ZN-M12-FKM-GL-P-E-HT-NO 254 291 437 12.5 254±0.5 12 309
116305 HCK.254-ZN-M12-FKM-GL-P-E-HT-SW 254 291 437 12.5 254±0.5 12 309
117213 HCK.381-ZN-M12-FKM-GL-P-E-HT-NC 381 418 437 12.5 381±0.5 12 388
117211 HCK.381-ZN-M12-FKM-GL-P-E-HT-NO 381 418 437 12.5 381±0.5 12 388
117215 HCK.381-ZN-M12-FKM-GL-P-E-HT-SW 381 418 437 12.5 381±0.5 12 388
118123 HCK.508-ZN-M12-FKM-GL-P-E-HT-NC 508 545 437 12.5 508±0.5 12 466
118121 HCK.508-ZN-M12-FKM-GL-P-E-HT-NO 508 545 437 12.5 508±0.5 12 466
118125 HCK.508-ZN-M12-FKM-GL-P-E-HT-SW 508 545 437 12.5 508±0.5 12 466
HCK-E
Filtrovat
Kód Označení f L e d'-0.2 f' C#
[Nm]
Váha
113311 HCK.127-SST-M12-NBR-PC-P-E-NC 127 164 437 12.5 127±0.5 12 231
113309 HCK.127-SST-M12-NBR-PC-P-E-NO 127 164 437 12.5 127±0.5 12 231
113313 HCK.127-SST-M12-NBR-PC-P-E-SW 127 164 437 12.5 127±0.5 12 231
114281 HCK.176-SST-M12-NBR-PC-P-E-NC 176 213 437 12.5 176±0.5 12 261
114279 HCK.176-SST-M12-NBR-PC-P-E-NO 176 213 437 12.5 176±0.5 12 261
114283 HCK.176-SST-M12-NBR-PC-P-E-SW 176 213 437 12.5 176±0.5 12 261
116391 HCK.254-SST-M12-NBR-PC-P-E-NC 254 291 437 12.5 254±0.5 12 309
116389 HCK.254-SST-M12-NBR-PC-P-E-NO 254 291 437 12.5 254±0.5 12 309
116393 HCK.254-SST-M12-NBR-PC-P-E-SW 254 291 437 12.5 254±0.5 12 309
117301 HCK.381-SST-M12-NBR-PC-P-E-NC 381 418 437 12.5 381±0.5 12 388
117299 HCK.381-SST-M12-NBR-PC-P-E-NO 381 418 437 12.5 381±0.5 12 388
117303 HCK.381-SST-M12-NBR-PC-P-E-SW 381 418 437 12.5 381±0.5 12 388
118211 HCK.508-SST-M12-NBR-PC-P-E-NC 508 545 437 12.5 508±0.5 12 466
118209 HCK.508-SST-M12-NBR-PC-P-E-NO 508 545 437 12.5 508±0.5 12 466
118213 HCK.508-SST-M12-NBR-PC-P-E-SW 508 545 437 12.5 508±0.5 12 466
113443 HCK.127-SST-M12-FKM-PC-P-E-NC 127 164 437 12.5 127±0.5 12 231
113441 HCK.127-SST-M12-FKM-PC-P-E-NO 127 164 437 12.5 127±0.5 12 231
113445 HCK.127-SST-M12-FKM-PC-P-E-SW 127 164 437 12.5 127±0.5 12 231
114421 HCK.176-SST-M12-FKM-PC-P-E-NC 176 213 437 12.5 176±0.5 12 261
114419 HCK.176-SST-M12-FKM-PC-P-E-NO 176 213 437 12.5 176±0.5 12 261
114423 HCK.176-SST-M12-FKM-PC-P-E-SW 176 213 437 12.5 176±0.5 12 261
116531 HCK.254-SST-M12-FKM-PC-P-E-NC 254 291 437 12.5 254±0.5 12 309
116529 HCK.254-SST-M12-FKM-PC-P-E-NO 254 291 437 12.5 254±0.5 12 309
116533 HCK.254-SST-M12-FKM-PC-P-E-SW 254 291 437 12.5 254±0.5 12 309
117441 HCK.381-SST-M12-FKM-PC-P-E-NC 381 418 437 12.5 381±0.5 12 388
117439 HCK.381-SST-M12-FKM-PC-P-E-NO 381 418 437 12.5 381±0.5 12 388
117443 HCK.381-SST-M12-FKM-PC-P-E-SW 381 418 437 12.5 381±0.5 12 388
118351 HCK.508-SST-M12-FKM-PC-P-E-NC 508 545 437 12.5 508±0.5 12 466
118349 HCK.508-SST-M12-FKM-PC-P-E-NO 508 545 437 12.5 508±0.5 12 466
118353 HCK.508-SST-M12-FKM-PC-P-E-SW 508 545 437 12.5 508±0.5 12 466
113461 HCK.127-SST-M12-FKM-PC-P-E-HT-NC 127 164 437 12.5 127±0.5 12 231
113459 HCK.127-SST-M12-FKM-PC-P-E-HT-NO 127 164 437 12.5 127±0.5 12 231
113463 HCK.127-SST-M12-FKM-PC-P-E-HT-SW 127 164 437 12.5 127±0.5 12 231
114439 HCK.176-SST-M12-FKM-PC-P-E-HT-NC 176 213 437 12.5 176±0.5 12 261
114437 HCK.176-SST-M12-FKM-PC-P-E-HT-NO 176 213 437 12.5 176±0.5 12 261
114441 HCK.176-SST-M12-FKM-PC-P-E-HT-SW 176 213 437 12.5 176±0.5 12 261
116549 HCK.254-SST-M12-FKM-PC-P-E-HT-NC 254 291 437 12.5 254±0.5 12 309
116547 HCK.254-SST-M12-FKM-PC-P-E-HT-NO 254 291 437 12.5 254±0.5 12 309
116551 HCK.254-SST-M12-FKM-PC-P-E-HT-SW 254 291 437 12.5 254±0.5 12 309
117459 HCK.381-SST-M12-FKM-PC-P-E-HT-NC 381 418 437 12.5 381±0.5 12 388
117457 HCK.381-SST-M12-FKM-PC-P-E-HT-NO 381 418 437 12.5 381±0.5 12 388
117461 HCK.381-SST-M12-FKM-PC-P-E-HT-SW 381 418 437 12.5 381±0.5 12 388
118369 HCK.508-SST-M12-FKM-PC-P-E-HT-NC 508 545 437 12.5 508±0.5 12 466
118367 HCK.508-SST-M12-FKM-PC-P-E-HT-NO 508 545 437 12.5 508±0.5 12 466
118371 HCK.508-SST-M12-FKM-PC-P-E-HT-SW 508 545 437 12.5 508±0.5 12 466
113355 HCK.127-SST-M12-NBR-GL-P-E-NC 127 164 437 12.5 127±0.5 12 231
113353 HCK.127-SST-M12-NBR-GL-P-E-NO 127 164 437 12.5 127±0.5 12 231
113357 HCK.127-SST-M12-NBR-GL-P-E-SW 127 164 437 12.5 127±0.5 12 231
114325 HCK.176-SST-M12-NBR-GL-P-E-NC 176 213 437 12.5 176±0.5 12 261
114323 HCK.176-SST-M12-NBR-GL-P-E-NO 176 213 437 12.5 176±0.5 12 261
114327 HCK.176-SST-M12-NBR-GL-P-E-SW 176 213 437 12.5 176±0.5 12 261
116435 HCK.254-SST-M12-NBR-GL-P-E-NC 254 291 437 12.5 254±0.5 12 309
116433 HCK.254-SST-M12-NBR-GL-P-E-NO 254 291 437 12.5 254±0.5 12 309
116437 HCK.254-SST-M12-NBR-GL-P-E-SW 254 291 437 12.5 254±0.5 12 309
117345 HCK.381-SST-M12-NBR-GL-P-E-NC 381 418 437 12.5 381±0.5 12 388
117343 HCK.381-SST-M12-NBR-GL-P-E-NO 381 418 437 12.5 381±0.5 12 388
117347 HCK.381-SST-M12-NBR-GL-P-E-SW 381 418 437 12.5 381±0.5 12 388
118255 HCK.508-SST-M12-NBR-GL-P-E-NC 508 545 437 12.5 508±0.5 12 466
118253 HCK.508-SST-M12-NBR-GL-P-E-NO 508 545 437 12.5 508±0.5 12 466
118257 HCK.508-SST-M12-NBR-GL-P-E-SW 508 545 437 12.5 508±0.5 12 466
113485 HCK.127-SST-M12-FKM-GL-P-E-NC 127 164 437 12.5 127±0.5 12 231
113483 HCK.127-SST-M12-FKM-GL-P-E-NO 127 164 437 12.5 127±0.5 12 231
113487 HCK.127-SST-M12-FKM-GL-P-E-SW 127 164 437 12.5 127±0.5 12 231
114463 HCK.176-SST-M12-FKM-GL-P-E-NC 176 213 437 12.5 176±0.5 12 261
114461 HCK.176-SST-M12-FKM-GL-P-E-NO 176 213 437 12.5 176±0.5 12 261
114465 HCK.176-SST-M12-FKM-GL-P-E-SW 176 213 437 12.5 176±0.5 12 261
116573 HCK.254-SST-M12-FKM-GL-P-E-NC 254 291 437 12.5 254±0.5 12 309
116571 HCK.254-SST-M12-FKM-GL-P-E-NO 254 291 437 12.5 254±0.5 12 309
116575 HCK.254-SST-M12-FKM-GL-P-E-SW 254 291 437 12.5 254±0.5 12 309
117483 HCK.381-SST-M12-FKM-GL-P-E-NC 381 418 437 12.5 381±0.5 12 388
117481 HCK.381-SST-M12-FKM-GL-P-E-NO 381 418 437 12.5 381±0.5 12 388
117485 HCK.381-SST-M12-FKM-GL-P-E-SW 381 418 437 12.5 381±0.5 12 388
118393 HCK.508-SST-M12-FKM-GL-P-E-NC 508 545 437 12.5 508±0.5 12 466
118391 HCK.508-SST-M12-FKM-GL-P-E-NO 508 545 437 12.5 508±0.5 12 466
118395 HCK.508-SST-M12-FKM-GL-P-E-SW 508 545 437 12.5 508±0.5 12 466
113503 HCK.127-SST-M12-FKM-GL-P-E-HT-NC 127 164 437 12.5 127±0.5 12 231
113501 HCK.127-SST-M12-FKM-GL-P-E-HT-NO 127 164 437 12.5 127±0.5 12 231
113505 HCK.127-SST-M12-FKM-GL-P-E-HT-SW 127 164 437 12.5 127±0.5 12 231
114481 HCK.176-SST-M12-FKM-GL-P-E-HT-NC 176 213 437 12.5 176±0.5 12 261
114479 HCK.176-SST-M12-FKM-GL-P-E-HT-NO 176 213 437 12.5 176±0.5 12 261
114483 HCK.176-SST-M12-FKM-GL-P-E-HT-SW 176 213 437 12.5 176±0.5 12 261
116591 HCK.254-SST-M12-FKM-GL-P-E-HT-NC 254 291 437 12.5 254±0.5 12 309
116589 HCK.254-SST-M12-FKM-GL-P-E-HT-NO 254 291 437 12.5 254±0.5 12 309
116593 HCK.254-SST-M12-FKM-GL-P-E-HT-SW 254 291 437 12.5 254±0.5 12 309
117501 HCK.381-SST-M12-FKM-GL-P-E-HT-NC 381 418 437 12.5 381±0.5 12 388
117499 HCK.381-SST-M12-FKM-GL-P-E-HT-NO 381 418 437 12.5 381±0.5 12 388
117503 HCK.381-SST-M12-FKM-GL-P-E-HT-SW 381 418 437 12.5 381±0.5 12 388
118411 HCK.508-SST-M12-FKM-GL-P-E-HT-NC 508 545 437 12.5 508±0.5 12 466
118409 HCK.508-SST-M12-FKM-GL-P-E-HT-NO 508 545 437 12.5 508±0.5 12 466
118413 HCK.508-SST-M12-FKM-GL-P-E-HT-SW 508 545 437 12.5 508±0.5 12 466
HCK-E-ST with MIN level and MAX temperature electrical sensors
HCK-E-ST with MIN level and MAX temperature electrical sensors
HCK-E-ST with MIN level and MAX temperature electrical sensors
HCK-E-ST
Filtrovat
Kód Označení f L e d'-0.2 f' C#
[Nm]
Váha
113019 HCK.127-ZN-M12-NBR-PC-P-E-NC-ST80-NC 127 164 56 12.5 127±0.5 12 231
113017 HCK.127-ZN-M12-NBR-PC-P-E-NO-ST80-NO 127 164 56 12.5 127±0.5 12 231
114019 HCK.176-ZN-M12-NBR-PC-P-E-NC-ST80-NC 176 213 105 12.5 176±0.5 12 261
114017 HCK.176-ZN-M12-NBR-PC-P-E-NO-ST80-NO 176 213 105 12.5 176±0.5 12 261
116119 HCK.254-ZN-M12-NBR-PC-P-E-NC-ST80-NC 254 291 183 12.5 254±0.5 12 309
116117 HCK.254-ZN-M12-NBR-PC-P-E-NO-ST80-NO 254 291 183 12.5 254±0.5 12 309
117019 HCK.381-ZN-M12-NBR-PC-P-E-NC-ST80-NC 381 418 310 12.5 381±0.5 12 388
117017 HCK.381-ZN-M12-NBR-PC-P-E-NO-ST80-NO 381 418 310 12.5 381±0.5 12 388
117919 HCK.508-ZN-M12-NBR-PC-P-E-NC-ST80-NC 508 545 437 12.5 508±0.5 12 466
117917 HCK.508-ZN-M12-NBR-PC-P-E-NO-ST80-NO 508 545 437 12.5 508±0.5 12 466
113149 HCK.127-ZN-M12-FKM-PC-P-E-NC-ST80-NC 127 164 437 12.5 127±0.5 12 231
113147 HCK.127-ZN-M12-FKM-PC-P-E-NO-ST80-NO 127 164 437 12.5 127±0.5 12 231
114149 HCK.176-ZN-M12-FKM-PC-P-E-NC-ST80-NC 176 213 437 12.5 176±0.5 12 261
114147 HCK.176-ZN-M12-FKM-PC-P-E-NO-ST80-NO 176 213 437 12.5 176±0.5 12 261
116249 HCK.254-ZN-M12-FKM-PC-P-E-NC-ST80-NC 254 291 437 12.5 254±0.5 12 309
116247 HCK.254-ZN-M12-FKM-PC-P-E-NO-ST80-NO 254 291 437 12.5 254±0.5 12 309
117159 HCK.381-ZN-M12-FKM-PC-P-E-NC-ST80-NC 381 418 437 12.5 381±0.5 12 388
117157 HCK.381-ZN-M12-FKM-PC-P-E-NO-ST80-NO 381 418 437 12.5 381±0.5 12 388
118069 HCK.508-ZN-M12-FKM-PC-P-E-NC-ST80-NC 508 545 437 12.5 508±0.5 12 466
118067 HCK.508-ZN-M12-FKM-PC-P-E-NO-ST80-NO 508 545 437 12.5 508±0.5 12 466
113167 HCK.127-ZN-M12-FKM-PC-P-E-HT-NC-ST80-NC 127 164 437 12.5 127±0.5 12 231
113165 HCK.127-ZN-M12-FKM-PC-P-E-HT-NO-ST80-NO 127 164 437 12.5 127±0.5 12 231
114167 HCK.176-ZN-M12-FKM-PC-P-E-HT-NC-ST80-NC 176 213 437 12.5 176±0.5 12 261
114165 HCK.176-ZN-M12-FKM-PC-P-E-HT-NO-ST80-NO 176 213 437 12.5 176±0.5 12 261
116267 HCK.254-ZN-M12-FKM-PC-P-E-HT-NC-ST80-NC 254 291 437 12.5 254±0.5 12 309
116265 HCK.254-ZN-M12-FKM-PC-P-E-HT-NO-ST80-NO 254 291 437 12.5 254±0.5 12 309
117177 HCK.381-ZN-M12-FKM-PC-P-E-HT-NC-ST80-NC 381 418 437 12.5 381±0.5 12 388
117175 HCK.381-ZN-M12-FKM-PC-P-E-HT-NO-ST80-NO 381 418 437 12.5 381±0.5 12 388
118087 HCK.508-ZN-M12-FKM-PC-P-E-HT-NC-ST80-NC 508 545 437 12.5 508±0.5 12 466
118085 HCK.508-ZN-M12-FKM-PC-P-E-HT-NO-ST80-NO 508 545 437 12.5 508±0.5 12 466
113061 HCK.127-ZN-M12-NBR-GL-P-E-NC-ST80-NC 127 164 437 12.5 127±0.5 12 231
113059 HCK.127-ZN-M12-NBR-GL-P-E-NO-ST80-NO 127 164 437 12.5 127±0.5 12 231
114061 HCK.176-ZN-M12-NBR-GL-P-E-NC-ST80-NC 176 213 437 12.5 176±0.5 12 261
114059 HCK.176-ZN-M12-NBR-GL-P-E-NO-ST80-NO 176 213 437 12.5 176±0.5 12 261
116161 HCK.254-ZN-M12-NBR-GL-P-E-NC-ST80-NC 254 291 437 12.5 254±0.5 12 309
116159 HCK.254-ZN-M12-NBR-GL-P-E-NO-ST80-NO 254 291 437 12.5 254±0.5 12 309
117061 HCK.381-ZN-M12-NBR-GL-P-E-NC-ST80-NC 381 418 437 12.5 381±0.5 12 388
117059 HCK.381-ZN-M12-NBR-GL-P-E-NO-ST80-NO 381 418 437 12.5 381±0.5 12 388
117961 HCK.508-ZN-M12-NBR-GL-P-E-NC-ST80-NC 508 545 437 12.5 508±0.5 12 466
117959 HCK.508-ZN-M12-NBR-GL-P-E-NO-ST80-NO 508 545 437 12.5 508±0.5 12 466
113193 HCK.127-ZN-M12-FKM-GL-P-E-NC-ST80-NC 127 164 437 12.5 127±0.5 12 231
113191 HCK.127-ZN-M12-FKM-GL-P-E-NO-ST80-NO 127 164 437 12.5 127±0.5 12 231
114193 HCK.176-ZN-M12-FKM-GL-P-E-NC-ST80-NC 176 213 437 12.5 176±0.5 12 261
114191 HCK.176-ZN-M12-FKM-GL-P-E-NO-ST80-NO 176 213 437 12.5 176±0.5 12 261
116293 HCK.254-ZN-M12-FKM-GL-P-E-NC-ST80-NC 254 291 437 12.5 254±0.5 12 309
116291 HCK.254-ZN-M12-FKM-GL-P-E-NO-ST80-NO 254 291 437 12.5 254±0.5 12 309
117203 HCK.381-ZN-M12-FKM-GL-P-E-NC-ST80-NC 381 418 437 12.5 381±0.5 12 388
117201 HCK.381-ZN-M12-FKM-GL-P-E-NO-ST80-NO 381 418 437 12.5 381±0.5 12 388
118113 HCK.508-ZN-M12-FKM-GL-P-E-NC-ST80-NC 508 545 437 12.5 508±0.5 12 466
118111 HCK.508-ZN-M12-FKM-GL-P-E-NO-ST80-NO 508 545 437 12.5 508±0.5 12 466
113211 HCK.127-ZN-M12-FKM-GL-P-E-HT-NC-ST80-NC 127 164 437 12.5 127±0.5 12 231
113209 HCK.127-ZN-M12-FKM-GL-P-E-HT-NO-ST80-NO 127 164 437 12.5 127±0.5 12 231
114211 HCK.176-ZN-M12-FKM-GL-P-E-HT-NC-ST80-NC 176 213 437 12.5 176±0.5 12 261
114209 HCK.176-ZN-M12-FKM-GL-P-E-HT-NO-ST80-NO 176 213 437 12.5 176±0.5 12 261
116311 HCK.254-ZN-M12-FKM-GL-P-E-HT-NC-ST80-NC 254 291 437 12.5 254±0.5 12 309
116309 HCK.254-ZN-M12-FKM-GL-P-E-HT-NO-ST80-NO 254 291 437 12.5 254±0.5 12 309
117221 HCK.381-ZN-M12-FKM-GL-P-E-HT-NC-ST80-NC 381 418 437 12.5 381±0.5 12 388
117219 HCK.381-ZN-M12-FKM-GL-P-E-HT-NO-ST80-NO 381 418 437 12.5 381±0.5 12 388
118131 HCK.508-ZN-M12-FKM-GL-P-E-HT-NC-ST80-NC 508 545 437 12.5 508±0.5 12 466
118129 HCK.508-ZN-M12-FKM-GL-P-E-HT-NO-ST80-NO 508 545 437 12.5 508±0.5 12 466
HCK-E-ST
Filtrovat
Kód Označení f L e d'-0.2 f' C#
[Nm]
Váha
113319 HCK.127-SST-M12-NBR-PC-P-E-NC-ST80-NC 127 164 437 12.5 127±0.5 12 231
113317 HCK.127-SST-M12-NBR-PC-P-E-NO-ST80-NO 127 164 437 12.5 127±0.5 12 231
114289 HCK.176-SST-M12-NBR-PC-P-E-NC-ST80-NC 176 213 437 12.5 176±0.5 12 261
114287 HCK.176-SST-M12-NBR-PC-P-E-NO-ST80-NO 176 213 437 12.5 176±0.5 12 261
116399 HCK.254-SST-M12-NBR-PC-P-E-NC-ST80-NC 254 291 437 12.5 254±0.5 12 309
116397 HCK.254-SST-M12-NBR-PC-P-E-NO-ST80-NO 254 291 437 12.5 254±0.5 12 309
117309 HCK.381-SST-M12-NBR-PC-P-E-NC-ST80-NC 381 418 437 12.5 381±0.5 12 388
117307 HCK.381-SST-M12-NBR-PC-P-E-NO-ST80-NO 381 418 437 12.5 381±0.5 12 388
118219 HCK.508-SST-M12-NBR-PC-P-E-NC-ST80-NC 508 545 437 12.5 508±0.5 12 466
118217 HCK.508-SST-M12-NBR-PC-P-E-NO-ST80-NO 508 545 437 12.5 508±0.5 12 466
113451 HCK.127-SST-M12-FKM-PC-P-E-NC-ST80-NC 127 164 437 12.5 127±0.5 12 231
113449 HCK.127-SST-M12-FKM-PC-P-E-NO-ST80-NO 127 164 437 12.5 127±0.5 12 231
114429 HCK.176-SST-M12-FKM-PC-P-E-NC-ST80-NC 176 213 437 12.5 176±0.5 12 261
114427 HCK.176-SST-M12-FKM-PC-P-E-NO-ST80-NO 176 213 437 12.5 176±0.5 12 261
116539 HCK.254-SST-M12-FKM-PC-P-E-NC-ST80-NC 254 291 437 12.5 254±0.5 12 309
116537 HCK.254-SST-M12-FKM-PC-P-E-NO-ST80-NO 254 291 437 12.5 254±0.5 12 309
117449 HCK.381-SST-M12-FKM-PC-P-E-NC-ST80-NC 381 418 437 12.5 381±0.5 12 388
117447 HCK.381-SST-M12-FKM-PC-P-E-NO-ST80-NO 381 418 437 12.5 381±0.5 12 388
118359 HCK.508-SST-M12-FKM-PC-P-E-NC-ST80-NC 508 545 437 12.5 508±0.5 12 466
118357 HCK.508-SST-M12-FKM-PC-P-E-NO-ST80-NO 508 545 437 12.5 508±0.5 12 466
113469 HCK.127-SST-M12-FKM-PC-P-E-HT-NC-ST80-NC 127 164 437 12.5 127±0.5 12 231
113467 HCK.127-SST-M12-FKM-PC-P-E-HT-NO-ST80-NO 127 164 437 12.5 127±0.5 12 231
114447 HCK.176-SST-M12-FKM-PC-P-E-HT-NC-ST80-NC 176 213 437 12.5 176±0.5 12 261
114445 HCK.176-SST-M12-FKM-PC-P-E-HT-NO-ST80-NO 176 213 437 12.5 176±0.5 12 261
116557 HCK.254-SST-M12-FKM-PC-P-E-HT-NC-ST80-NC 254 291 437 12.5 254±0.5 12 309
116555 HCK.254-SST-M12-FKM-PC-P-E-HT-NO-ST80-NO 254 291 437 12.5 254±0.5 12 309
117467 HCK.381-SST-M12-FKM-PC-P-E-HT-NC-ST80-NC 381 418 437 12.5 381±0.5 12 388
117465 HCK.381-SST-M12-FKM-PC-P-E-HT-NO-ST80-NO 381 418 437 12.5 381±0.5 12 388
118377 HCK.508-SST-M12-FKM-PC-P-E-HT-NC-ST80-NC 508 545 437 12.5 508±0.5 12 466
118375 HCK.508-SST-M12-FKM-PC-P-E-HT-NO-ST80-NO 508 545 437 12.5 508±0.5 12 466
113363 HCK.127-SST-M12-NBR-GL-P-E-NC-ST80-NC 127 164 437 12.5 127±0.5 12 231
113361 HCK.127-SST-M12-NBR-GL-P-E-NO-ST80-NO 127 164 437 12.5 127±0.5 12 231
114333 HCK.176-SST-M12-NBR-GL-P-E-NC-ST80-NC 176 213 437 12.5 176±0.5 12 261
114331 HCK.176-SST-M12-NBR-GL-P-E-NO-ST80-NO 176 213 437 12.5 176±0.5 12 261
116443 HCK.254-SST-M12-NBR-GL-P-E-NC-ST80-NC 254 291 437 12.5 254±0.5 12 309
116441 HCK.254-SST-M12-NBR-GL-P-E-NO-ST80-NO 254 291 437 12.5 254±0.5 12 309
117353 HCK.381-SST-M12-NBR-GL-P-E-NC-ST80-NC 381 418 437 12.5 381±0.5 12 388
117351 HCK.381-SST-M12-NBR-GL-P-E-NO-ST80-NO 381 418 437 12.5 381±0.5 12 388
118263 HCK.508-SST-M12-NBR-GL-P-E-NC-ST80-NC 508 545 437 12.5 508±0.5 12 466
118261 HCK.508-SST-M12-NBR-GL-P-E-NO-ST80-NO 508 545 437 12.5 508±0.5 12 466
113493 HCK.127-SST-M12-FKM-GL-P-E-NC-ST80-NC 127 164 437 12.5 127±0.5 12 231
113491 HCK.127-SST-M12-FKM-GL-P-E-NO-ST80-NO 127 164 437 12.5 127±0.5 12 231
114471 HCK.176-SST-M12-FKM-GL-P-E-NC-ST80-NC 176 213 437 12.5 176±0.5 12 261
114469 HCK.176-SST-M12-FKM-GL-P-E-NO-ST80-NO 176 213 437 12.5 176±0.5 12 261
116581 HCK.254-SST-M12-FKM-GL-P-E-NC-ST80-NC 254 291 437 12.5 254±0.5 12 309
116579 HCK.254-SST-M12-FKM-GL-P-E-NO-ST80-NO 254 291 437 12.5 254±0.5 12 309
117491 HCK.381-SST-M12-FKM-GL-P-E-NC-ST80-NC 381 418 437 12.5 381±0.5 12 388
117489 HCK.381-SST-M12-FKM-GL-P-E-NO-ST80-NO 381 418 437 12.5 381±0.5 12 388
118401 HCK.508-SST-M12-FKM-GL-P-E-NC-ST80-NC 508 545 437 12.5 508±0.5 12 466
118399 HCK.508-SST-M12-FKM-GL-P-E-NO-ST80-NO 508 545 437 12.5 508±0.5 12 466
113511 HCK.127-SST-M12-FKM-GL-P-E-HT-NC-ST80-NC 127 164 437 12.5 127±0.5 12 231
113509 HCK.127-SST-M12-FKM-GL-P-E-HT-NO-ST80-NO 127 164 437 12.5 127±0.5 12 231
114489 HCK.176-SST-M12-FKM-GL-P-E-HT-NC-ST80-NC 176 213 437 12.5 176±0.5 12 261
114487 HCK.176-SST-M12-FKM-GL-P-E-HT-NO-ST80-NO 176 213 437 12.5 176±0.5 12 261
116599 HCK.254-SST-M12-FKM-GL-P-E-HT-NC-ST80-NC 254 291 437 12.5 254±0.5 12 309
116597 HCK.254-SST-M12-FKM-GL-P-E-HT-NO-ST80-NO 254 291 437 12.5 254±0.5 12 309
117509 HCK.381-SST-M12-FKM-GL-P-E-HT-NC-ST80-NC 381 418 437 12.5 381±0.5 12 388
117507 HCK.381-SST-M12-FKM-GL-P-E-HT-NO-ST80-NO 381 418 437 12.5 381±0.5 12 388
118419 HCK.508-SST-M12-FKM-GL-P-E-HT-NC-ST80-NC 508 545 437 12.5 508±0.5 12 466
118417 HCK.508-SST-M12-FKM-GL-P-E-HT-NO-ST80-NO 508 545 437 12.5 508±0.5 12 466
HCK-E-STL with MIN level electrical sensor and temperature electrical probe
HCK-E-STL with MIN level electrical sensor and temperature electrical probe
HCK-E-STL with MIN level electrical sensor and temperature electrical probe
HCK-E-STL
Filtrovat
Kód Označení f L e d'-0.2 f' C#
[Nm]
Váha
113025 HCK.127-ZN-M12-NBR-PC-P-E-NC-STL 127 164 56 12.5 127±0.5 12 231
113023 HCK.127-ZN-M12-NBR-PC-P-E-NO-STL 127 164 56 12.5 127±0.5 12 231
114025 HCK.176-ZN-M12-NBR-PC-P-E-NC-STL 176 213 105 12.5 176±0.5 12 261
114023 HCK.176-ZN-M12-NBR-PC-P-E-NO-STL 176 213 105 12.5 176±0.5 12 261
116125 HCK.254-ZN-M12-NBR-PC-P-E-NC-STL 254 291 183 12.5 254±0.5 12 309
116123 HCK.254-ZN-M12-NBR-PC-P-E-NO-STL 254 291 183 12.5 254±0.5 12 309
117025 HCK.381-ZN-M12-NBR-PC-P-E-NC-STL 381 418 310 12.5 381±0.5 12 388
117023 HCK.381-ZN-M12-NBR-PC-P-E-NO-STL 381 418 310 12.5 381±0.5 12 388
117925 HCK.508-ZN-M12-NBR-PC-P-E-NC-STL 508 545 437 12.5 508±0.5 12 466
117923 HCK.508-ZN-M12-NBR-PC-P-E-NO-STL 508 545 437 12.5 508±0.5 12 466
113155 HCK.127-ZN-M12-FKM-PC-P-E-NC-STL 127 164 437 12.5 127±0.5 12 231
113153 HCK.127-ZN-M12-FKM-PC-P-E-NO-STL 127 164 437 12.5 127±0.5 12 231
114155 HCK.176-ZN-M12-FKM-PC-P-E-NC-STL 176 213 437 12.5 176±0.5 12 261
114153 HCK.176-ZN-M12-FKM-PC-P-E-NO-STL 176 213 437 12.5 176±0.5 12 261
116255 HCK.254-ZN-M12-FKM-PC-P-E-NC-STL 254 291 437 12.5 254±0.5 12 309
116253 HCK.254-ZN-M12-FKM-PC-P-E-NO-STL 254 291 437 12.5 254±0.5 12 309
117165 HCK.381-ZN-M12-FKM-PC-P-E-NC-STL 381 418 437 12.5 381±0.5 12 388
117163 HCK.381-ZN-M12-FKM-PC-P-E-NO-STL 381 418 437 12.5 381±0.5 12 388
118075 HCK.508-ZN-M12-FKM-PC-P-E-NC-STL 508 545 437 12.5 508±0.5 12 466
118073 HCK.508-ZN-M12-FKM-PC-P-E-NO-STL 508 545 437 12.5 508±0.5 12 466
113173 HCK.127-ZN-M12-FKM-PC-P-E-HT-NC-STL 127 164 437 12.5 127±0.5 12 231
113171 HCK.127-ZN-M12-FKM-PC-P-E-HT-NO-STL 127 164 437 12.5 127±0.5 12 231
114173 HCK.176-ZN-M12-FKM-PC-P-E-HT-NC-STL 176 213 437 12.5 176±0.5 12 261
114171 HCK.176-ZN-M12-FKM-PC-P-E-HT-NO-STL 176 213 437 12.5 176±0.5 12 261
116273 HCK.254-ZN-M12-FKM-PC-P-E-HT-NC-STL 254 291 437 12.5 254±0.5 12 309
116271 HCK.254-ZN-M12-FKM-PC-P-E-HT-NO-STL 254 291 437 12.5 254±0.5 12 309
117183 HCK.381-ZN-M12-FKM-PC-P-E-HT-NC-STL 381 418 437 12.5 381±0.5 12 388
117181 HCK.381-ZN-M12-FKM-PC-P-E-HT-NO-STL 381 418 437 12.5 381±0.5 12 388
118093 HCK.508-ZN-M12-FKM-PC-P-E-HT-NC-STL 508 545 437 12.5 508±0.5 12 466
118091 HCK.508-ZN-M12-FKM-PC-P-E-HT-NO-STL 508 545 437 12.5 508±0.5 12 466
113067 HCK.127-ZN-M12-NBR-GL-P-E-NC-STL 127 164 437 12.5 127±0.5 12 231
113065 HCK.127-ZN-M12-NBR-GL-P-E-NO-STL 127 164 437 12.5 127±0.5 12 231
114067 HCK.176-ZN-M12-NBR-GL-P-E-NC-STL 176 213 437 12.5 176±0.5 12 261
114065 HCK.176-ZN-M12-NBR-GL-P-E-NO-STL 176 213 437 12.5 176±0.5 12 261
116167 HCK.254-ZN-M12-NBR-GL-P-E-NC-STL 254 291 437 12.5 254±0.5 12 309
116165 HCK.254-ZN-M12-NBR-GL-P-E-NO-STL 254 291 437 12.5 254±0.5 12 309
117067 HCK.381-ZN-M12-NBR-GL-P-E-NC-STL 381 418 437 12.5 381±0.5 12 388
117065 HCK.381-ZN-M12-NBR-GL-P-E-NO-STL 381 418 437 12.5 381±0.5 12 388
117967 HCK.508-ZN-M12-NBR-GL-P-E-NC-STL 508 545 437 12.5 508±0.5 12 466
117965 HCK.508-ZN-M12-NBR-GL-P-E-NO-STL 508 545 437 12.5 508±0.5 12 466
113199 HCK.127-ZN-M12-FKM-GL-P-E-NC-STL 127 164 437 12.5 127±0.5 12 231
113197 HCK.127-ZN-M12-FKM-GL-P-E-NO-STL 127 164 437 12.5 127±0.5 12 231
114199 HCK.176-ZN-M12-FKM-GL-P-E-NC-STL 176 213 437 12.5 176±0.5 12 261
114197 HCK.176-ZN-M12-FKM-GL-P-E-NO-STL 176 213 437 12.5 176±0.5 12 261
116299 HCK.254-ZN-M12-FKM-GL-P-E-NC-STL 254 291 437 12.5 254±0.5 12 309
116297 HCK.254-ZN-M12-FKM-GL-P-E-NO-STL 254 291 437 12.5 254±0.5 12 309
117209 HCK.381-ZN-M12-FKM-GL-P-E-NC-STL 381 418 437 12.5 381±0.5 12 388
117207 HCK.381-ZN-M12-FKM-GL-P-E-NO-STL 381 418 437 12.5 381±0.5 12 388
118119 HCK.508-ZN-M12-FKM-GL-P-E-NC-STL 508 545 437 12.5 508±0.5 12 466
118117 HCK.508-ZN-M12-FKM-GL-P-E-NO-STL 508 545 437 12.5 508±0.5 12 466
113217 HCK.127-ZN-M12-FKM-GL-P-E-HT-NC-STL 127 164 437 12.5 127±0.5 12 231
113215 HCK.127-ZN-M12-FKM-GL-P-E-HT-NO-STL 127 164 437 12.5 127±0.5 12 231
114217 HCK.176-ZN-M12-FKM-GL-P-E-HT-NC-STL 176 213 437 12.5 176±0.5 12 261
114215 HCK.176-ZN-M12-FKM-GL-P-E-HT-NO-STL 176 213 437 12.5 176±0.5 12 261
116317 HCK.254-ZN-M12-FKM-GL-P-E-HT-NC-STL 254 291 437 12.5 254±0.5 12 309
116315 HCK.254-ZN-M12-FKM-GL-P-E-HT-NO-STL 254 291 437 12.5 254±0.5 12 309
117227 HCK.381-ZN-M12-FKM-GL-P-E-HT-NC-STL 381 418 437 12.5 381±0.5 12 388
117225 HCK.381-ZN-M12-FKM-GL-P-E-HT-NO-STL 381 418 437 12.5 381±0.5 12 388
118137 HCK.508-ZN-M12-FKM-GL-P-E-HT-NC-STL 508 545 437 12.5 508±0.5 12 466
118135 HCK.508-ZN-M12-FKM-GL-P-E-HT-NO-STL 508 545 437 12.5 508±0.5 12 466
HCK-E-STL
Filtrovat
Kód Označení f L e d'-0.2 f' C#
[Nm]
Váha
113325 HCK.127-SST-M12-NBR-PC-P-E-NC-STL 127 164 437 12.5 127±0.5 12 231
113323 HCK.127-SST-M12-NBR-PC-P-E-NO-STL 127 164 437 12.5 127±0.5 12 231
114295 HCK.176-SST-M12-NBR-PC-P-E-NC-STL 176 213 437 12.5 176±0.5 12 261
114293 HCK.176-SST-M12-NBR-PC-P-E-NO-STL 176 213 437 12.5 176±0.5 12 261
116405 HCK.254-SST-M12-NBR-PC-P-E-NC-STL 254 291 437 12.5 254±0.5 12 309
116403 HCK.254-SST-M12-NBR-PC-P-E-NO-STL 254 291 437 12.5 254±0.5 12 309
117315 HCK.381-SST-M12-NBR-PC-P-E-NC-STL 381 418 437 12.5 381±0.5 12 388
117313 HCK.381-SST-M12-NBR-PC-P-E-NO-STL 381 418 437 12.5 381±0.5 12 388
118225 HCK.508-SST-M12-NBR-PC-P-E-NC-STL 508 545 437 12.5 508±0.5 12 466
118223 HCK.508-SST-M12-NBR-PC-P-E-NO-STL 508 545 437 12.5 508±0.5 12 466
113457 HCK.127-SST-M12-FKM-PC-P-E-NC-STL 127 164 437 12.5 127±0.5 12 231
113455 HCK.127-SST-M12-FKM-PC-P-E-NO-STL 127 164 437 12.5 127±0.5 12 231
114435 HCK.176-SST-M12-FKM-PC-P-E-NC-STL 176 213 437 12.5 176±0.5 12 261
114433 HCK.176-SST-M12-FKM-PC-P-E-NO-STL 176 213 437 12.5 176±0.5 12 261
116545 HCK.254-SST-M12-FKM-PC-P-E-NC-STL 254 291 437 12.5 254±0.5 12 309
116543 HCK.254-SST-M12-FKM-PC-P-E-NO-STL 254 291 437 12.5 254±0.5 12 309
117455 HCK.381-SST-M12-FKM-PC-P-E-NC-STL 381 418 437 12.5 381±0.5 12 388
117453 HCK.381-SST-M12-FKM-PC-P-E-NO-STL 381 418 437 12.5 381±0.5 12 388
118365 HCK.508-SST-M12-FKM-PC-P-E-NC-STL 508 545 437 12.5 508±0.5 12 466
118363 HCK.508-SST-M12-FKM-PC-P-E-NO-STL 508 545 437 12.5 508±0.5 12 466
113475 HCK.127-SST-M12-FKM-PC-P-E-HT-NC-STL 127 164 437 12.5 127±0.5 12 231
113473 HCK.127-SST-M12-FKM-PC-P-E-HT-NO-STL 127 164 437 12.5 127±0.5 12 231
114453 HCK.176-SST-M12-FKM-PC-P-E-HT-NC-STL 176 213 437 12.5 176±0.5 12 261
114451 HCK.176-SST-M12-FKM-PC-P-E-HT-NO-STL 176 213 437 12.5 176±0.5 12 261
116563 HCK.254-SST-M12-FKM-PC-P-E-HT-NC-STL 254 291 437 12.5 254±0.5 12 309
116561 HCK.254-SST-M12-FKM-PC-P-E-HT-NO-STL 254 291 437 12.5 254±0.5 12 309
117473 HCK.381-SST-M12-FKM-PC-P-E-HT-NC-STL 381 418 437 12.5 381±0.5 12 388
117471 HCK.381-SST-M12-FKM-PC-P-E-HT-NO-STL 381 418 437 12.5 381±0.5 12 388
118383 HCK.508-SST-M12-FKM-PC-P-E-HT-NC-STL 508 545 437 12.5 508±0.5 12 466
118381 HCK.508-SST-M12-FKM-PC-P-E-HT-NO-STL 508 545 437 12.5 508±0.5 12 466
113369 HCK.127-SST-M12-NBR-GL-P-E-NC-STL 127 164 437 12.5 127±0.5 12 231
113367 HCK.127-SST-M12-NBR-GL-P-E-NO-STL 127 164 437 12.5 127±0.5 12 231
114339 HCK.176-SST-M12-NBR-GL-P-E-NC-STL 176 213 437 12.5 176±0.5 12 261
114337 HCK.176-SST-M12-NBR-GL-P-E-NO-STL 176 213 437 12.5 176±0.5 12 261
116449 HCK.254-SST-M12-NBR-GL-P-E-NC-STL 254 291 437 12.5 254±0.5 12 309
116447 HCK.254-SST-M12-NBR-GL-P-E-NO-STL 254 291 437 12.5 254±0.5 12 309
117359 HCK.381-SST-M12-NBR-GL-P-E-NC-STL 381 418 437 12.5 381±0.5 12 388
117357 HCK.381-SST-M12-NBR-GL-P-E-NO-STL 381 418 437 12.5 381±0.5 12 388
118269 HCK.508-SST-M12-NBR-GL-P-E-NC-STL 508 545 437 12.5 508±0.5 12 466
118267 HCK.508-SST-M12-NBR-GL-P-E-NO-STL 508 545 437 12.5 508±0.5 12 466
113499 HCK.127-SST-M12-FKM-GL-P-E-NC-STL 127 164 437 12.5 127±0.5 12 231
113497 HCK.127-SST-M12-FKM-GL-P-E-NO-STL 127 164 437 12.5 127±0.5 12 231
114477 HCK.176-SST-M12-FKM-GL-P-E-NC-STL 176 213 437 12.5 176±0.5 12 261
114475 HCK.176-SST-M12-FKM-GL-P-E-NO-STL 176 213 437 12.5 176±0.5 12 261
116587 HCK.254-SST-M12-FKM-GL-P-E-NC-STL 254 291 437 12.5 254±0.5 12 309
116585 HCK.254-SST-M12-FKM-GL-P-E-NO-STL 254 291 437 12.5 254±0.5 12 309
117497 HCK.381-SST-M12-FKM-GL-P-E-NC-STL 381 418 437 12.5 381±0.5 12 388
117495 HCK.381-SST-M12-FKM-GL-P-E-NO-STL 381 418 437 12.5 381±0.5 12 388
118407 HCK.508-SST-M12-FKM-GL-P-E-NC-STL 508 545 437 12.5 508±0.5 12 466
118405 HCK.508-SST-M12-FKM-GL-P-E-NO-STL 508 545 437 12.5 508±0.5 12 466
113517 HCK.127-SST-M12-FKM-GL-P-E-HT-NC-STL 127 164 437 12.5 127±0.5 12 231
113515 HCK.127-SST-M12-FKM-GL-P-E-HT-NO-STL 127 164 437 12.5 127±0.5 12 231
114495 HCK.176-SST-M12-FKM-GL-P-E-HT-NC-STL 176 213 437 12.5 176±0.5 12 261
114493 HCK.176-SST-M12-FKM-GL-P-E-HT-NO-STL 176 213 437 12.5 176±0.5 12 261
116605 HCK.254-SST-M12-FKM-GL-P-E-HT-NC-STL 254 291 437 12.5 254±0.5 12 309
116603 HCK.254-SST-M12-FKM-GL-P-E-HT-NO-STL 254 291 437 12.5 254±0.5 12 309
117515 HCK.381-SST-M12-FKM-GL-P-E-HT-NC-STL 381 418 437 12.5 381±0.5 12 388
117513 HCK.381-SST-M12-FKM-GL-P-E-HT-NO-STL 381 418 437 12.5 381±0.5 12 388
118425 HCK.508-SST-M12-FKM-GL-P-E-HT-NC-STL 508 545 437 12.5 508±0.5 12 466
118423 HCK.508-SST-M12-FKM-GL-P-E-HT-NO-STL 508 545 437 12.5 508±0.5 12 466