GN 7600 Těsnící kroužky Hygienic Design - prvky v hygienickém provedení


 • HD
 • RoHS

Popis

SPECIFIKACE

H-NBR
hydrogenovaný akrylonitril-butadienový kaučuk
 • modrý
 • teplotní odolnost od -25 °C do +150 °C
 • Shoda s FDA
 • Tvrdost 85 ±5 Shore A 85

Informace

Součásti s válcovým tvarem montážním plochy, které jsou instalovány v hygienických oblastech, lze utěsnit a namontovat bez skrytých prostorů a mezer pomocí těsnících kroužků GN 7600.
As delivered, or unassembled, the sealing rings have the “actual dimensions” as stated in the table. To ensure a firm seating and reliable sealing, an installation space must be provided in the component as shown in the diagram. This ensures that when the sealing ring is installed, it will be subject to the necessary pressure without excess load. All surfaces which are in contact with the sealing ring should have a minimum surface quality of Ra 0.8 μm.
Normované prvky Elesa+Ganter, které jsou dodávány s těsnícími kroužky GN 7600, jsou uvedeny v tabulce a mohou být dodány jednotlivě pro potřeby servisu a údržby.

Obecné pokyny

Proč Hygienic Design?

V potravinářském průmyslu, výrobě pro zdravotnictví a farmaceutickém průmyslu je stále důležitější bezpečnost výrobků a ochrana spotřebitele. Díky svým specifickým vlastnostem mohou normované prvky Hygienic Design napomáhat výrobnímu procesu v těchto citlivých oblastech a usnadnit výrobu produktů s dlouhou trvanlivostí, které jsou bez konzervačních látek.

Výhody provedení Hygienic Design

Méně častý a kratší úklid (to může činit až 25% výrobního času)
 • více času na výrobu
 • menší spotřeba čisté vody
 • niží spotřeba energie
 • menší spotřeba čistících prostředků
 • menší produkce odpadní vody
 • nižší celkové náklady a úspora zdrojů

Právní základy Hygienic Design

EN 1672-2:2009 “Potravinářské stroje”
Stroje musí být možné vyčistit, tzn. že musí být navrženy a konstruovány tak, aby se odstranily nečistoty doporučenými metodami čištění.
Machinery directive 2006/42/EC
Stroje musí být navrženy tak, aby
 • materiály bylo možné snadno a zcela vyčistit před každým použitím a
 • předešlo se riziku vzniku infekcí nebo nemocí.
DIN EN ISO 14519:2008-07
Hygienické požadavky na konstrukci strojů
DIN EN 1672:2009-07
Potravinářské stroje - Obecné zásady konstrukce - Část 2

Požadavky, zásady designu

Požadavky na konstrukci Hygienic Design

Materiál
 • Nerezová ocel speciální
 • Plasty a elastomery splňující požadavky FDA a EU
Povrchy
 • Povrchy musí být možné vyčistit
 • Je třeba vyhnout se odstupňování povrchu a konfiguraci, kdy povrch není v rovině
 • Těsnění musí být navržená tak, aby nedošlo k vytvoření žádné mezery
 • Drážky O-kroužku musí být navrženy v hygienickém designu
 • Kontakt s výrobkem, který se má vyrábět, musí být vyloučený
 • Rohy a kouty by měly mít poloměr 6 mm nebo více
Design / Geometrie
Vnitřní a vnější plochy všech zařízení, dílů nebo potrubí musí být samo-odtékající, nebo musí umožnit odtok a snadno se čistit.
Vlastnosti povrchu a nerovností
Snadné čištění při Ra < 0,8 μm

Zásady konstrukce pro Hygienic Design

EHEDG
 • European Hygienic Engineering & Design Group
 • neziskové evropské konsorcium výrobců strojů a potravin, stejně jako jejich dodavatelé, výzkumné ústavy, univerzity a vládní zdravotnické agentury
 • přibližně 45 pokynů
 • zkoušení výrobků a vydávání osvědčení
3-A Sanitary Standard, Inc.
 • neziskové a nezávislé sdružení v USA
 • tři zájmové skupiny:
 • veřejné a vládní zdravotnické agentury, výrobci strojů a potravin
 • více než 70 hygienických standardů
 • zkoumání návrhů a postupů, vydávání osvědčení

Těsnění, příklad použití

Těsnění

Pro normované prvky, které jsou klasifikovány jako Hygienic Design, mají těsnění hlavní funkci, která chrání nevyužité prostory, mezery a praskliny před pronikáním čisticích kapalin nebo zbytků produktů.
Za tímto účelem je pro spolehlivé a trvalé utěsnění, v namontovaném stavu, nutné udržovat předepsané předpětí těsnění a stěrače. V rámci skupiny výrobků Hygienic Design jsou montážní prostory pro těsnění a průřezy těsnění vypočteny a navrženy pomocí simulačního softwaru tak, aby při montáži bylo dosaženo požadovaného stlačování povrchu a materiál těsnění nebyl vystaven nadměrnému tlaku.
Mezi statickým a pohyblivým těsněním lze provést základní rozlišení:
Statické těsnění je na horní straně posuvné krytky (těsnící kroužek) a spodní straně základny na montážním povrchu (spodní těsnění). Odpovídající utěsnění je dosaženo utažením. Mělo by být zajištěno, aby všechny plochy, které jsou v kontaktu s těsněním, měly drsnost povrchu nejméně Ra 0,8 μm.
Pohyblivé těsnění je na posuvné krytce (stěrač) a kulovém kloubu nohy (těsnicí kroužek kloubu). Jsou navržené tak, aby umožňovaly nastavení jak výšky tak úhlu. Díky tomu také montážní prostor, společně s průřezem těsnění, zajišťuje utěsnění bez mezery a předpětí.
V závislosti na provedení a druhu použití může být potřeba vyměnit těsnění v případě poškození nebo preventivní údržby. Za tímto účelem společnost Elesa+Ganter dodává příslušná těsnění jako náhradní díly, nebo nabízí tyto díly jako normované prvky podle normy GN 7600.
Těsnící kroužky Hygienic Design - prvky v hygienickém provedení GN 7600
GN 7600
Upravit tabulku
Filtrovat
Označení d1 Nominální průměr
pro instalaci
d2 Nominální průměr
pro instalaci
d3 Nominální průměr
pro instalaci
s Nominální průměr
pro instalaci
d1 Skutečný průměr
těs. kroužku
d2 Skutečný průměr
těs. kroužku
d3 Skutečný průměr
těs. kroužku
s Skutečný průměr
těs. kroužku
Vhodné pro Váha
GN 7600-12-8-2-HNBR-85 12 8 12.8 1.6 11.25 7 12.35 2 GN 429 | GN 1580 6
GN 7600-14-10-2-HNBR-85 14 10 14.8 1.6 13.25 9 14.35 2 GN 75.6 | GN 305 | GN 1580 14
GN 7600-16-12-2-HNBR-85 16 12 16.8 1.6 15.25 11 16.35 2 GN 75.6 | GN 429 20
GN 7600-18-14-2-HNBR-85 18 14 18.8 1.6 17.25 13 18.35 2 GN 75.6 | GN 305 | GN 1580 | GN 5435 | GN 5445 24
GN 7600-21-17-2-HNBR-85 21 17 21.8 1.6 20.25 16 21.35 2 GN 1580 | GN 5435 | GN 5445 36
GN 7600-22-18-2-HNBR-85 22 18 22.8 1.6 21.25 17 22.35 2 GN 305 44
GN 7600-25-21-2-HNBR-85 25 21 25.8 1.6 24.25 20 25.35 2 - 56
GN 7600-30-26-2-HNBR-85 30 26 30.8 1.6 29.25 25 30.35 2 - 60