GN 20 Polohovací nohy Hygienic Design, bez montážních otvorů / s montážními otvory


Popis

SPECIFIKACE

Typy

 • Typ A: bez montážních otvorů
 • Typ B: s montážními otvory
Nastavovací šroub, posuvná krytka, základna
 • Nerezová ocel AISI 304
 • soustružená
Těsnění, barva modrá, splňuje požadavky FDA
Těsnící kroužek
NBR, tvrdost 70 ± 5 Shore A
Stěrač
TPU, tvrdost 95 ± 5 Shore A
Těsnící kroužek kloubu
H-NBR, tvrdost 85 ± 5 Shore A
Spodní těsnění
Silikon, tvrdost 85 ± 5 Shore A

Informace

Hygienické polohovací nohy GN 20 jsou certifikovány podle směrnice 3-A Sanitary Standard, Inc. a jsou určené pro použití v hygienických oblastech. Navíc verze s montážními otvory (Typ B) je certifikována podle směrnic EHEDG.
Spodní těsnění chrání oblast pod základnou před špínou. Za tímto účelem musí být noha přišroubována k podlaze pomocí montážních otvorů a odpovídajícím způsobem stlačena. Hygienické upevnění a správná poloha montážních otvorů jsou zásadní. Těsnicí kroužek nad posuvnou krytkou umožňuje upevnění bez mezery. Díky stěrači nebo těsnícímu kroužku kloubu jsou pohyblivé části utěsněny proti okolnímu prostředí.
Vysoce kvalitní povrch zabraňuje přilnutí nečistot a usnadňuje čištění.
Hodnoty statického zatížení uvedené v tabulce označují pouze zatížení polohovací nohy ve svislém směru kolmo k podložce. V běžném provozu je obvyklé, že dochází také ke stranovému nebo úhlovému zatěžování. To významně snižuje hodnoty přípustného zatížení polohovací nohy, což je třeba vzít v úvahu.

Technické informace

Obecné pokyny

Proč Hygienic Design?

V potravinářském průmyslu, výrobě pro zdravotnictví a farmaceutickém průmyslu je stále důležitější bezpečnost výrobků a ochrana spotřebitele. Díky svým specifickým vlastnostem mohou normované prvky Hygienic Design napomáhat výrobnímu procesu v těchto citlivých oblastech a usnadnit výrobu produktů s dlouhou trvanlivostí, které jsou bez konzervačních látek.

Výhody provedení Hygienic Design

Méně častý a kratší úklid (to může činit až 25% výrobního času)
 • více času na výrobu
 • menší spotřeba čisté vody
 • niží spotřeba energie
 • menší spotřeba čistících prostředků
 • menší produkce odpadní vody
 • nižší celkové náklady a úspora zdrojů

Právní základy Hygienic Design

EN 1672-2:2009 “Potravinářské stroje”
Stroje musí být možné vyčistit, tzn. že musí být navrženy a konstruovány tak, aby se odstranily nečistoty doporučenými metodami čištění.
Machinery directive 2006/42/EC
Stroje musí být navrženy tak, aby
 • materiály bylo možné snadno a zcela vyčistit před každým použitím a
 • předešlo se riziku vzniku infekcí nebo nemocí.
DIN EN ISO 14519:2008-07
Hygienické požadavky na konstrukci strojů
DIN EN 1672:2009-07
Potravinářské stroje - Obecné zásady konstrukce - Část 2

Požadavky, zásady designu

Požadavky na konstrukci Hygienic Design

Materiál
 • Nerezová ocel speciální
 • Plasty a elastomery splňující požadavky FDA a EU
Povrchy
 • Povrchy musí být možné vyčistit
 • Je třeba vyhnout se odstupňování povrchu a konfiguraci, kdy povrch není v rovině
 • Těsnění musí být navržená tak, aby nedošlo k vytvoření žádné mezery
 • Drážky O-kroužku musí být navrženy v hygienickém designu
 • Kontakt s výrobkem, který se má vyrábět, musí být vyloučený
 • Rohy a kouty by měly mít poloměr 6 mm nebo více
Design / Geometrie
Vnitřní a vnější plochy všech zařízení, dílů nebo potrubí musí být samo-odtékající, nebo musí umožnit odtok a snadno se čistit.
Vlastnosti povrchu a nerovností
Snadné čištění při Ra < 0,8 μm

Zásady konstrukce pro Hygienic Design

EHEDG
 • European Hygienic Engineering & Design Group
 • neziskové evropské konsorcium výrobců strojů a potravin, stejně jako jejich dodavatelé, výzkumné ústavy, univerzity a vládní zdravotnické agentury
 • přibližně 45 pokynů
 • zkoušení výrobků a vydávání osvědčení
3-A Sanitary Standard, Inc.
 • neziskové a nezávislé sdružení v USA
 • tři zájmové skupiny:
 • veřejné a vládní zdravotnické agentury, výrobci strojů a potravin
 • více než 70 hygienických standardů
 • zkoumání návrhů a postupů, vydávání osvědčení

Těsnění, příklad použití

Těsnění

Pro normované prvky, které jsou klasifikovány jako Hygienic Design, mají těsnění hlavní funkci, která chrání nevyužité prostory, mezery a praskliny před pronikáním čisticích kapalin nebo zbytků produktů.
Za tímto účelem je pro spolehlivé a trvalé utěsnění, v namontovaném stavu, nutné udržovat předepsané předpětí těsnění a stěrače. V rámci skupiny výrobků Hygienic Design jsou montážní prostory pro těsnění a průřezy těsnění vypočteny a navrženy pomocí simulačního softwaru tak, aby při montáži bylo dosaženo požadovaného stlačování povrchu a materiál těsnění nebyl vystaven nadměrnému tlaku.
Mezi statickým a pohyblivým těsněním lze provést základní rozlišení:
Statické těsnění je na horní straně posuvné krytky (těsnící kroužek) a spodní straně základny na montážním povrchu (spodní těsnění). Odpovídající utěsnění je dosaženo utažením. Mělo by být zajištěno, aby všechny plochy, které jsou v kontaktu s těsněním, měly drsnost povrchu nejméně Ra 0,8 μm.
Pohyblivé těsnění je na posuvné krytce (stěrač) a kulovém kloubu nohy (těsnicí kroužek kloubu). Jsou navržené tak, aby umožňovaly nastavení jak výšky tak úhlu. Díky tomu také montážní prostor, společně s průřezem těsnění, zajišťuje utěsnění bez mezery a předpětí.
V závislosti na provedení a druhu použití může být potřeba vyměnit těsnění v případě poškození nebo preventivní údržby. Za tímto účelem společnost Elesa+Ganter dodává příslušná těsnění jako náhradní díly, nebo nabízí tyto díly jako normované prvky podle normy GN 7600.

Příklad sestavení

Příklad použití polohovací nohy GN 20 Hygienic Design ilustruje způsob, jak lze navrhnout různé konfigurace těsnění.

GN 20-A without mounting holes
GN 20-A
Upravit tabulku
Filtrovat
Označení d1 d2 l1 d3 l2 l3 A/F 1 A/F 2 ||Static_load_in_kN|| Váha
GN 20-80-M16-175-A 80 M 16 175 28 19 35 18 22 30 904
GN 20-80-M16-225-A 80 M 16 225 28 19 35 18 22 30 983
GN 20-80-M20-185-A 80 M 20 185 32 24 35 24 27 47 1115
GN 20-80-M20-235-A 80 M 20 235 32 24 35 24 27 47 1243
GN 20-80-M24-185-A 80 M 24 185 36 29 35 24 30 67 1284
GN 20-80-M24-235-A 80 M 24 235 36 29 35 24 30 67 1458
GN 20-100-M16-175-A 100 M 16 175 28 19 35 18 22 30 1171
GN 20-100-M16-225-A 100 M 16 225 28 19 35 18 22 30 1252
GN 20-100-M20-185-A 100 M 20 185 32 24 35 24 27 47 1385
GN 20-100-M20-235-A 100 M 20 235 32 24 35 24 27 47 1513
GN 20-100-M24-185-A 100 M 24 185 36 29 35 24 30 67 1546
GN 20-100-M24-235-A 100 M 24 235 36 29 35 24 30 67 1726
GN 20-120-M16-175-A 120 M 16 175 28 19 35 18 22 30 1465
GN 20-120-M16-225-A 120 M 16 225 28 19 35 18 22 30 1549
GN 20-120-M20-185-A 120 M 20 185 32 24 35 24 27 47 1691
GN 20-120-M20-235-A 120 M 20 235 32 24 35 24 27 47 1818
GN 20-120-M24-185-A 120 M 24 185 36 29 35 24 30 67 1853
GN 20-120-M24-235-A 120 M 24 235 36 29 35 24 30 67 2031
GN 20-B with mounting holes
GN 20-B
Upravit tabulku
Filtrovat
Označení d1 d2 l1 d3 d4 l2 l3 k A/F 1 A/F 2 ||Static_load_in_kN|| Váha
GN 20-100-M16-175-B 100 M 16 175 28 12 19 35 69 18 22 30 1113
GN 20-100-M16-225-B 100 M 16 225 28 12 19 35 69 18 22 30 1193
GN 20-100-M20-185-B 100 M 20 185 32 12 24 35 69 24 27 47 1325
GN 20-100-M20-235-B 100 M 20 235 32 12 24 35 69 24 27 47 1455
GN 20-100-M24-185-B 100 M 24 185 36 12 29 35 69 24 30 67 1487
GN 20-100-M24-235-B 100 M 24 235 36 12 29 35 69 24 30 67 1668
GN 20-120-M16-175-B 120 M 16 175 28 12 19 35 89 18 22 30 1426
GN 20-120-M16-225-B 120 M 16 225 28 12 19 35 89 18 22 30 1508
GN 20-120-M20-185-B 120 M 20 185 32 12 24 35 89 24 27 47 1641
GN 20-120-M20-235-B 120 M 20 235 32 12 24 35 89 24 27 47 1765
GN 20-120-M24-185-B 120 M 24 185 36 12 29 35 89 24 30 67 1805
GN 20-120-M24-235-B 120 M 24 235 36 12 29 35 89 24 30 67 1980