GN 75.6 Tvarované rukojeti z nerezi Hygienic Design - prvky v hygienickém provedení


Popis

SPECIFIKACE

Typy

 • Typ D: slepý závitový otvor
 • Typ E: závitový čep
Nerezová ocel
 • AISI 316 L (A4)
 • matné (Ra < 0,8 µm) MT
 • leštěné (Ra < 0,8 µm) PL
Těsnící kroužek
hydrogenovaný akrylonitril-butadienový kaučuk (H-NBR)
 • modrý
 • teplotní odolnost -25 °C až + 150 °C
 • Tvrdost 85 ± 5 Shore A
 • Shoda s FDA

Informace

Tvarované rukojeti GN 75.6 z nerezové oceli jsou určeny pro použití v hygienických oblastech. Utěsněný povrch dosedací plochy umožňuje montáž součástí bez skrytých prostorů a mezer. Geometrický tvar součásti, spolu s vysoce kvalitní povrchovou úpravou, zabraňuje hromadění nečistot a usnadňuje čištění.
Tvarované rukojeti GN 75.6 z nerezové oceli mají kompaktní tvar a nadčasový design.

Technické informace

Obecné pokyny

Proč Hygienic Design?

V potravinářském průmyslu, výrobě pro zdravotnictví a farmaceutickém průmyslu je stále důležitější bezpečnost výrobků a ochrana spotřebitele. Díky svým specifickým vlastnostem mohou normované prvky Hygienic Design napomáhat výrobnímu procesu v těchto citlivých oblastech a usnadnit výrobu produktů s dlouhou trvanlivostí, které jsou bez konzervačních látek.

Výhody provedení Hygienic Design

Méně častý a kratší úklid (to může činit až 25% výrobního času)
 • více času na výrobu
 • menší spotřeba čisté vody
 • niží spotřeba energie
 • menší spotřeba čistících prostředků
 • menší produkce odpadní vody
 • nižší celkové náklady a úspora zdrojů

Právní základy Hygienic Design

EN 1672-2:2009 “Potravinářské stroje”
Stroje musí být možné vyčistit, tzn. že musí být navrženy a konstruovány tak, aby se odstranily nečistoty doporučenými metodami čištění.
Machinery directive 2006/42/EC
Stroje musí být navrženy tak, aby
 • materiály bylo možné snadno a zcela vyčistit před každým použitím a
 • předešlo se riziku vzniku infekcí nebo nemocí.
DIN EN ISO 14519:2008-07
Hygienické požadavky na konstrukci strojů
DIN EN 1672:2009-07
Potravinářské stroje - Obecné zásady konstrukce - Část 2

Požadavky, zásady designu

Požadavky na konstrukci Hygienic Design

Materiál
 • Nerezová ocel speciální
 • Plasty a elastomery splňující požadavky FDA a EU
Povrchy
 • Povrchy musí být možné vyčistit
 • Je třeba vyhnout se odstupňování povrchu a konfiguraci, kdy povrch není v rovině
 • Těsnění musí být navržená tak, aby nedošlo k vytvoření žádné mezery
 • Drážky O-kroužku musí být navrženy v hygienickém designu
 • Kontakt s výrobkem, který se má vyrábět, musí být vyloučený
 • Rohy a kouty by měly mít poloměr 6 mm nebo více
Design / Geometrie
Vnitřní a vnější plochy všech zařízení, dílů nebo potrubí musí být samo-odtékající, nebo musí umožnit odtok a snadno se čistit.
Vlastnosti povrchu a nerovností
Snadné čištění při Ra < 0,8 μm

Zásady konstrukce pro Hygienic Design

EHEDG
 • European Hygienic Engineering & Design Group
 • neziskové evropské konsorcium výrobců strojů a potravin, stejně jako jejich dodavatelé, výzkumné ústavy, univerzity a vládní zdravotnické agentury
 • přibližně 45 pokynů
 • zkoušení výrobků a vydávání osvědčení
3-A Sanitary Standard, Inc.
 • neziskové a nezávislé sdružení v USA
 • tři zájmové skupiny:
 • veřejné a vládní zdravotnické agentury, výrobci strojů a potravin
 • více než 70 hygienických standardů
 • zkoumání návrhů a postupů, vydávání osvědčení

Těsnění, příklad použití

Těsnění

Pro normované prvky, které jsou klasifikovány jako Hygienic Design, mají těsnění hlavní funkci, která chrání nevyužité prostory, mezery a praskliny před pronikáním čisticích kapalin nebo zbytků produktů.
Za tímto účelem je pro spolehlivé a trvalé utěsnění, v namontovaném stavu, nutné udržovat předepsané předpětí těsnění a stěrače. V rámci skupiny výrobků Hygienic Design jsou montážní prostory pro těsnění a průřezy těsnění vypočteny a navrženy pomocí simulačního softwaru tak, aby při montáži bylo dosaženo požadovaného stlačování povrchu a materiál těsnění nebyl vystaven nadměrnému tlaku.
Mezi statickým a pohyblivým těsněním lze provést základní rozlišení:
Statické těsnění je na horní straně posuvné krytky (těsnící kroužek) a spodní straně základny na montážním povrchu (spodní těsnění). Odpovídající utěsnění je dosaženo utažením. Mělo by být zajištěno, aby všechny plochy, které jsou v kontaktu s těsněním, měly drsnost povrchu nejméně Ra 0,8 μm.
Pohyblivé těsnění je na posuvné krytce (stěrač) a kulovém kloubu nohy (těsnicí kroužek kloubu). Jsou navržené tak, aby umožňovaly nastavení jak výšky tak úhlu. Díky tomu také montážní prostor, společně s průřezem těsnění, zajišťuje utěsnění bez mezery a předpětí.
V závislosti na provedení a druhu použití může být potřeba vyměnit těsnění v případě poškození nebo preventivní údržby. Za tímto účelem společnost Elesa+Ganter dodává příslušná těsnění jako náhradní díly, nebo nabízí tyto díly jako normované prvky podle normy GN 7600.
Tvarované rukojeti z nerezi Hygienic Design - prvky v hygienickém provedení GN 75.6
GN 75.6
Upravit tabulku
Filtrovat
Označení d1 d2 d3 d4 d5 h l t ||min|| Váha
GN 75.6-20-M5-D-MT 20 M 5 - 14 14.8 24 - 7 25
GN 75.6-20-M5-D-PL 20 M 5 - 14 14.8 24 - 7 25
GN 75.6-25-M6-D-MT 25 M 6 - 16 16.8 29 - 9 45
GN 75.6-25-M6-D-PL 25 M 6 - 16 16.8 29 - 9 45
GN 75.6-32-M8-D-MT 32 M 8 - 18 18.8 37 - 12 82
GN 75.6-32-M8-D-PL 32 M 8 - 18 18.8 37 - 12 83
GN 75.6-20-M5-E-MT 20 - M 5 14 14.8 24 10 - 28
GN 75.6-20-M5-E-PL 20 - M 5 14 14.8 24 10 - 28
GN 75.6-25-M6-E-MT 25 - M 6 16 16.8 29 12 - 50
GN 75.6-25-M6-E-PL 25 - M 6 16 16.8 29 12 - 50
GN 75.6-32-M8-E-MT 32 - M 8 18 18.8 37 14 - 92
GN 75.6-32-M8-E-PL 32 - M 8 18 18.8 37 14 - 93