GN 7237 Nerezové více kloubové panty vnitřní, úhel otevření 180°


Popis

SPECIFIKACE

Typy

 • Typ L: Upevňovací úhlový kus, levý
 • Typ R: Upevňovací úhlový kus, pravý
Nerezová ocel NI
 • AISI 304
 • matný povrch, broušený MT
Kluzné ložisko
Bronz
samomazací

Informace

Nerezové více kloubové panty GN 7237 se instalují na vnitřní straně krytů, poklopů a dveří, aby se ušetřilo místo a zajistila ochrana před vandalstvím. Panty mají maximální úhel otevření 180°, který zajišťuje optimální přístupnost a zabraňuje blokování například únikových cest otevřenými dveřmi.
Použití tohoto typu pantu umožňuje, aby vnější plochy pouzdra zůstávaly bez přídavných prvků, které by narušovaly design, nebo které by komplikovaly čištění.
Nerezové více kloubové panty se obvykle používají ve dvojicích, což znamená, že na jeden otvor se použije jeden typ L a jeden typ R. V případě vyšších zatížení, např. velkých poklopů, lze tyto doplnit dalšími panty obou typů.

Technické informace

Na poptávku

 • další úhly otevření
 • další upevňovací úhlové kusy
 • Jiné materiály
 • další povrchové úpravy
 • jiné max. tloušťky stěny
 • jiný zdvihový pohyb
 • s pneumatickým pružinovým spojem

Instalační poloha – charakteristiky čepu

Nerezové více kloubové panty lze namontovat na rám se štěrbinovými otvory na upevňovací podložku, buď kolmo nebo rovnoběžně s osou pantu. Výsledkem jsou dvě zobrazené charakteristiky čepu.

Příklady použití

Možnosti nastavení a upevnění

Nerezové více kloubové panty lze během montáže nastavit ve třech rovinách. To umožňuje nastavit například toleranci nebo požadovanou přítlačnou sílu těsnění.
Dvě roviny lze nastavit pomocí rovnoběžných nebo kolmých štěrbinových otvorů v upevňovacích podložkách. V třetí rovině lze úpravy provést pomocí nerezových distančních desek GN 2370 .
Nerezové základny se závitovými otvory GN 2372  a nerezové základny se závitovými kolíky GN 2376) jsou také k dispozici k upevnění pantů. Posledně zmíněný lze přivařit nebo vložit skrz stěnu zvenčí a upevnit na místě. Veškeré příslušenství je určeno k použití s oběma upevňovacími podložkami.

Konstrukční varianty

Kryty, poklopy a dveře mohou být vložené, namontované na povrchu nebo skládané. Maximální tloušťky stěn a velikosti ohybu projektovaných plechových konstrukcí vyplývají z příslušného typu instalace.
1. Upevňovací montážní podložky přimontované k pouzdru se štěrbinovými otvory kolmými k ose pantu:

l1s1 max.b1 max.s2 max.b2 max.s3 max.b3 max.
40131 ... ∞24101010
50191 ... ∞34171616
60251 ... ∞44242121
2. Upevňovací montážní podložky přimontované k pouzdru se štěrbinovými otvory rovnoběžnými k ose pantu:

l1s4 max.b4 max.s5b5 max.s6 max.b6 max.
409271 ... ∞131010
5017351 ... ∞191616
6023451 ... ∞252121
Uvedené konstrukční varianty představují standardní podmínky instalace. Pokud se změní montážní poloha pantu nebo se jeden ze dvou rozměrů tloušťky stěny s nebo b zmenší, maximální dosažitelné rozměry se také odpovídajícím způsobem změní. To umožňuje v některých případech pracovat s většími rozměry tloušťkami stěny než s těmi, které jsou uvedeny u stejné velikosti pantu. Proto se doporučuje jednoduchá konstrukční kontrola pomocí CAD nebo zkušebního nastavení.

Zobrazená konstrukce znázorňuje standardní použití ochranných profilů a ochranných těsnících profilů. Ochranné těsnící profily jsou připojeny ke dveřím a pevnému rámu. Dveřní otvor je na svém okraji osazený ochranným profilem.

Nosnost

Maximální zatížení nerezových více kloubových pantů uvedené níže platí v případě standardních případů použití a slouží k orientaci v případě odchylných aplikací. Výsledné síly vedou k mírné pružné deformaci, kterou lze v případě potřeby kompenzovat prostřednictvím možností nastavení.
Nerezové více kloubové panty vnitřní, úhel otevření 180° GN 7237
GN 7237
Upravit tabulku
Filtrovat
Označení l1 d h1 h2 h3 l2 l3 l4 l5 l6 l7 l8 l9 m1 m2 r s x y Váha
GN 7237-NI-40-L-MT 40 5.3 7.5 28 2.5 26 36 70.1 105.2 74.5 27.4 101.9 16 25 5 78.5 4 13 29.5 250
GN 7237-NI-50-L-MT 50 6.5 10 35 2.5 35 46 92.3 140 102.8 39.3 134.7 27.8 30 6 105 5 18 38 550
GN 7237-NI-60-L-MT 60 8.5 12.5 40 2.5 40 61 116.5 179.5 125.2 51.3 172.2 37.2 36 8 137.5 5 19 47 700
GN 7237-NI-40-R-MT 40 5.3 7.5 28 2.5 26 36 70.1 105.2 74.5 27.4 101.9 16 25 5 78.5 4 13 29.5 250
GN 7237-NI-50-R-MT 50 6.5 10 35 2.5 35 46 92.3 140 102.8 39.3 134.7 27.8 30 6 105 5 18 38 550
GN 7237-NI-60-R-MT 60 8.5 12.5 40 2.5 40 61 116.5 179.5 125.2 51.3 172.2 37.2 36 8 137.5 5 19 47 700