CFSQ. Panty s vestavěným bezpečnostním spínačem SUPER-technopolymer


Popis

Hlavní specifikace

Materiál

SUPER-technopolymer, samozhášivý, s vysokou pevností, barva černá, matný povrch.
Díky tělu pantu vyrobenému ze SUPER-technopolymeru zaručují panty CFSQ dvojitou izolaci vnitřních okruhů. Proto není nutné používat připojení uzemnění. Tělo navíc chrání elektrické kontakty před nárazy, vlivy počasí a náhodným průnikem nástrojů.

Otočný čep

Nerezová ocel AISI 303.

Standardní provedení

Montáž pomocí průchozích otvorů pro šrouby M6 se zapuštěnou hlavou UNI 5933, DIN 7991.
Spínací pracovní úhel od 0°:
 • C-A-D: axiální konektor, mikrospínač vpravo.
 • C-A-S: axiální konektor, mikrospínač vlevo.
 • C-B-D: zadní konektor, mikrospínač vpravo.
 • C-B-S: zadní konektor, mikrospínač vlevo.
 • F-A-D: axiální kabel, délka 2 m nebo 5 m, mikrospínač vpravo.
 • F-A-S: axiální kabel, délka 2 m nebo 5 m, mikrospínač vlevo.
 • F-B-D: zadní kabel, délka 2 m nebo 5 m, mikrospínač vpravo.
 • F-B-S: zadní kabel, délka 2 m nebo 5 m, mikrospínač vlevo.
Spínací pracovní úhel od -90°:
 • C-A-D-EA: axiální konektor, mikrospínač vpravo.
 • C-A-S-EA: axiální konektor, mikrospínač vlevo.
 • C-B-D-EA: zadní konektor, mikrospínač vpravo.
 • C-B-S-EA: zadní konektor, mikrospínač vlevo.
Typ kabelu: UL/CSA STYLE 2587 3 X AWG 22.

Technické informace

Vlastnosti a použití

 • Pant s vestavěným bezpečnostním spínačem (ELESA patent) je schválený bezpečnostní prvek, který zajišťuje ochranu obsluhy. V případě, kdy se náhodně otevřou dveře, kryt nebo bezpečnostní zábrana stroje v procesu výroby, automaticky se přeruší napájení.
 • Tyto panty mohou být často čištěné a mohou být použité v jakémkoliv místě či prostředí, kde jsou kladené speciální požadavky na hygienu. Toho je dosaženo díky použití nerezové oceli u prvků uzavírající tělo pantu a také díky stupni krytí pantu IP67.
 • Spínač je vybavený dvěma kontakty: uzavřený kontakt NC a přechodový kontakt NO, provedení C, viz. norma IEC EN 60947-5-1 standard.
 • Nastavení spínače s kladným otevíráním (v souladu s normou IEC EN 60947-5-1, příloha K): oddělení elektrických kontaktů je přímým následkem pohybu jezdce, na který je síla aplikována pomocí neelastických prvků, což znamená, že nejsou závislé např. na pružinových prvcích.
 • Spínač pro rychlé rozpojení: rychlost rozpojení kontaktu nezávisí na rychlosti pohybu jezdce.
 • Snadná montáž: vestavěný bezpečnostní spínač a pant se dodávají jako komplet. To umožňuje velmi snadnou a rychlou montáž. Tradiční systémy vyžadují samostatnou montáž: pant a bezpečnostní spínač jsou případně spojeny zvláštním kolíkem, který nahrazuje standardní čep dodávaného pantu.
 • Univerzální použití: panty CFSQ. mohou být namontovány na většinu používaných hliníkových profilů.

Úhel otočení (přibližná hodnota)

CFSQ: max. 190° (mezi -10° až +180°) dle Obr. 1.CFSQ-EA: max. 270° (mezi -90° až +180°) dle Obr. 1.0° znamená, že spojované části jsou ve stejné rovině.Viz. Funkce a údržba vestavěného bezpečnostního spínače.Pant nesmí být namáhaný žádným negativním úhlem menším než -10° (CFSQ) a -90° (CFSQ-EA).

ZatíženíAXIÁLNÍ ZATÍŽENÍRADIÁLNÍ ZATÍŽENÍZATÍŽENÍ POD ÚHLEM 90°
OznačeníMaximální statické zatížení
Sa [N]
Maximální statické zatížení
Sr [N]
Maximální statické zatížení
S90 [N]
CFSQ210028001300
CFSQ-EA12001500600
U pantů s vestavěným bezpečnostním spínačem CFSQ. znamená hodnota maximálního statického zatížení (Sa, Sr, S90) doporučenou mezní hodnotu, protože tyto panty mohou být použité i jako bezpečnostní prvky. Po překročení této hodnoty může dojít k destrukci materiálu, což může vést k ohrožení funkčnosti pantu. Je zřejmé, že vhodný koeficient bezpečnosti závisí na důležitosti a stupni bezpečnosti dané aplikace a musí být zahrnutý do této hodnoty. Hodnoty zatížení uvedené v tabulkách jsou výsledkem testů provedených v našich laboratořích při kontrolované teplotě a vlhkosti (23 °C při 50% R.H.), za daných podmínek použití a po omezenou dobu.

Mechanické a elektrické vlatnosti

Funkce a údržba vestavěného bezpečnostního spínače

 • Úhel spínání (viz. Pohybový diagram) je nastavený na 6°. Při běžném používání, když vyprší mechanické životnost součástky, se úhel spínání může změnit až na 9 °. Doporučujeme kontrolovat správnou funkci pantu podle normy UNI EN ISO 13857.
 • Pro aplikace s bezpečnostní ochrannou funkci musí být pant schopen otočení alespoň o úhel 15°, což je ekvivalent k síle vyvinuté pro otevírání kontaktů pomocí jezdce (kladné otevření).
 • Doporučujeme před spuštěním, a poté v pravidelných intervalech, kontrolovat správnou funkci pantu CFSQ.
 • Pokud se ochranný kryt otevře, stroj se musí okamžitě zastavit. Pokud je ochranný kryt otevřený v jakémkoli úhlu, stroj nesmí být možné spustit.

Pokyny pro použití 

 • Panty s vestavěným bezpečnostním spínačem se nesmějí používat v prostředí s častými změnami teplot, což může způsobit kondenzaci uvnitř. Dále nesmějí být použité v přítomnosti výbušných nebo hořlavých plynů.
 • Panty s vestavěným bezpečnostním spínačem musí být vždy chráněné správnou pojistkou (viz. tabulka).
 • Výběr a používání pantů s vestavěným bezpečnostním spínačem je plně na zodpovědnosti zákazníka. Ten si ověří, že jejich použití je v souladu s bezpečnostními předpisy pro aktuální pracovní podmínky.
 • Použití pantů CFSQ. vždy vyžaduje úplnou znalost a dodržování bezpečnostních norem, včetně EN ISO 13849-1, IEC EN 60204-1, UNI EN ISO 14119, EN ISO 12100.
 • Panty musí být vždy montované a zapojené kvalifikovanými pracovníky, kteří dále pravidelně kontrolují jejich bezchybné fungování.

Kategorie použití   CFSQ-C..
(konektor)
CFSQ-F..
(kabel)
AC15
standard
IEC 60947-5-1
Typické aplikace: elektromagnetické ovladače při střídavém proudu
48 V4 A4 A
220 V4 A4 A
440 V-3 A
DC13
standard
IEC 60947-5-2
Typické aplikace: elektromagnetické ovladače při stejnosměrném proudu
24 V4 A4 A
127 V0,3 A0,3 A
Mechanické vlastnostiElektrické vlastnosti
Typ kontaktu: Ag 90 Ni 10Tepelná ochrana lthKabel: 10 A
Konektor: 4 A
Maximální pracovní frekvence:
600 cyklů/hodina *
Zkratová ochrana:
6A gl
Mechanická životnost
(test provedený podle směrnice
IEC EN 60947-5-1): 10 6
Průrazové napětí při nominální frekvenci
4 KV
Izolační nominální napětí
Ui = 250V
Stupeň krytí pantu
EN60529: IP67
Minimální síla (kroutící moment pro kontakt kladného otevření) 0,5 Nm
Rychlost otáčení pantu:
minimálně 2° / sec.
maximálně 90° / sec.
Zkratový proud: 1000 A
Stupeň rušení: 3
B10d = 2000000
Tm = 20 let
* Operační cyklus odpovídá jednomu otevření a jednomu uzavření, jak je požadováno dle normy EN60947-5-1.
OznačeníElektrické vlastnostiVlivy okolí
CFSQ.60-SH-6-C4A při 24 Vac/dc
(odolnost zatížení)
Typy 1 a 4X
"pouze pro vnitřní použití"
CFSQ.60-SH-6-FB3000 zkušební hodnoty
4A při 240 Vac (odolnost zatížení)
4A při 240 Vdc (odolnost zatížení)
Podmínky pro montáž: maximální povolená okolní teplota 40 C

Příslušenství

Příslušenství na vyžádání

 • FC.M12x1: prodlužovací kabel se 4-pinovým konektorem M12.

Další provedení

Speciální provedení na vyžádání

Jiný úhel spínání pantu nastavený v rozmezí od 0° do 180° (každých 15°), kde systém rám / dveře vyžaduje speciální provedení.

Pokyny pro použití

Montážní pokyny

 • Namontujte stranu pantu s vestavěným spínačem na pevnou část (rám) a další stranu na dveře. Vzdálenost mezi osou čepu pantu a dveřmi musí být nejméně 5 mm (Obr. 3).
 • Zachovejte co nejmenší rozdíl mezi průměrem montážních otvorů na rámu / dveřích a průměrem montážních šroubů (max. 0,5 mm). Navržený utahovací moment by neměl být překročený: C = 5 Nm.
 • Panty nesmí být používány jako mechanický koncový doraz jak při maximálním otevření dveří, tak při zavřených dveřích. K tomuto účelu doporučujeme použít vnější mechanické zarážky, které zabrání, aby se dveře dostaly přímo k pantu namontovanému na rámu. Dále panty nesmějí překročit úhel, kdy jsou dvě spojované časti ve stejné rovině.
 • Pant CFSQ. musí být vždy namontovaný společně s dalším doplňkovým pantem CFM. (CFM.60-45-SH-6, kód 425812). V případě horizontálního otevírání dveří nebo omezené váhy dveří je možné použít pouze jeden doplňkový pant.
 • Prodlužovací kabely musí být vždy chráněné před mechanickým poškozením.
Panty s vestavěným bezpečnostním spínačem SUPER-technopolymer CFSQ.
CFSQ
Upravit tabulku
Filtrovat
Kód Označení L B L1 f f1 f2 f3 H h1 h2 h4 d d3 d4 C#
[Nm]
Váha
427011 CFSQ.60-SH-6-C-A-D 53 70 110 34 45 - - 16 8 7.5 15 7 6.5 12.5 5 96
427013 CFSQ.60-SH-6-C-A-S 53 70 110 34 45 - - 16 8 7.5 15 7 6.5 12.5 5 96
427015 CFSQ.60-SH-6-C-B-D 53 70 110 34 45 51.5 22.5 16 8 7.5 15 7 6.5 12.5 5 96
427017 CFSQ.60-SH-6-C-B-S 53 70 110 34 45 51.5 22.5 16 8 7.5 15 7 6.5 12.5 5 96
427021 CFSQ.60-SH-6-F-A-D-2 53 70 110 34 45 - - 16 8 7.5 15 7 6.5 12.5 5 196
427023 CFSQ.60-SH-6-F-A-S-2 53 70 110 34 45 - - 16 8 7.5 15 7 6.5 12.5 5 196
427025 CFSQ.60-SH-6-F-B-D-2 53 70 110 34 45 51.5 22.5 16 8 7.5 15 7 6.5 12.5 5 196
427027 CFSQ.60-SH-6-F-B-S-2 53 70 110 34 45 51.5 22.5 16 8 7.5 15 7 6.5 12.5 5 196
427031 CFSQ.60-SH-6-F-A-D-5 53 70 110 34 45 - - 16 8 7.5 15 7 6.5 12.5 5 330
427033 CFSQ.60-SH-6-F-A-S-5 53 70 110 34 45 - - 16 8 7.5 15 7 6.5 12.5 5 330
427035 CFSQ.60-SH-6-F-B-D-5 53 70 110 34 45 51.5 22.5 16 8 7.5 15 7 6.5 12.5 5 330
427037 CFSQ.60-SH-6-F-B-S-5 53 70 110 34 45 51.5 22.5 16 8 7.5 15 7 6.5 12.5 5 330
CFSQ
Upravit tabulku
Filtrovat
Kód Označení L B L1 f f1 f2 f3 H h1 h2 h4 d d3 d4 C#
[Nm]
Váha
427011-EA CFSQ.60-SH-6-C-A-D-EA 53 70 110 34 45 - - 16 8 7.5 15 7 6.5 12.5 5 96
427013-EA CFSQ.60-SH-6-C-A-S-EA 53 70 110 34 45 - - 16 8 7.5 15 7 6.5 12.5 5 96
427015-EA CFSQ.60-SH-6-C-B-D-EA 53 70 110 34 45 51.5 22.5 16 8 7.5 15 7 6.5 12.5 5 96
427017-EA CFSQ.60-SH-6-C-B-S-EA 53 70 110 34 45 51.5 22.5 16 8 7.5 15 7 6.5 12.5 5 96