CFR. Panty nastavitelné SUPER-technopolymer


Popis

Hlavní specifikace

Materiál

SUPER-technopolymer na bázi polyamidu (PA) vyztužený skelnými vlákny, barva černá, matný povrch.

Nastavovací vložky

Technopolymer, barva černá.

Otočný čep

Nerezová ocel AISI 303.

Standardní provedení

Průchozí otvory pro šrouby M6 se zapuštěnou hlavou.

Technické informace

Vlastnosti a použití

Nastavovací vložky (ELESA patent) jsou navržené tak, aby umožnily vyrovnat vychýlení dveří vůči rámu. Jak svislé tak i vodorovné nastavení je možné provádět jednoduchou orientací vložek, čimž získáme požadovanou polohu dveří vůči rámu.
Drážkování v montážních otvorech na těle pantu a na zadní straně vložek vylučuje náhodné nesprávné sestavení během montáže pantu.
Pant lze použít ke kompenzaci svislých, vodorovných nebo zároveň obou odchylek v nastavení.

Úhel otočení (přibližná hodnota)

Max. 260° (mezi -90° až +170°), 0° znamená, že spojované části jsou ve stejné rovině.
Nepřekračujte mezní hodnotu otočení pantu, aby nedošlo k jeho mechanickému poškození.
Pro výběr vhodného typu a správného počtu pantů pro vaši aplikace informace v kapitole Pokyny.

ZatíženíAXIÁLNÍ ZATÍŽENÍRADIÁLNÍ ZATÍŽENÍZATÍŽENÍ POD ÚHLEM 90°
__logo__CFR_S_AXIAL____logo__CFR_S_RADIAL____logo__CFR_S_90__
OznačeníMax. limit statického zatížení
Sa [N]
Max. limit statického zatížení
Sr [N]
Max. limit statického zatížení
S90 [N]
CFR.60 SH-6180027002130
Maximální statické zatížení je hodnota, při které může dojít ke zlomu materiálu a tím k poruše funkčnosti pantu. Z tohoto důvodu, a z důvodu bezpečnosti, je nutné provozovat pant při nižším statickém zatížení, než je uvedená hodnota maximálního statického zatížení.
Panty nastavitelné SUPER-technopolymer CFR.
CFR.
Upravit tabulku
Filtrovat
Kód Označení L B f f1 H h1 h2 b1 d d3 d4 C#
[Nm]
Váha
426431 CFR.60 SH-6 60 75 34 42 16 9.5 8 29.5 8 6.5 12.5 5 72