CFMR Panty s pružinou SUPER-technopolymer, automatický vratný pohyb


  • SUPER_TEC
  • RoHS
  • PA
  • g6020

Popis

Hlavní specifikace

Materiál

SUPER-technopolymer na bázi polyamidu (PA) vyztužený skelnými vlákny, barva černá, matný povrch.

Otočný čep

Hliník.
Koncové krytky čepů jsou vyrobeny z technopolymeru na bázi acetalu (POM), barva černá.

Vratná pružina

Nerezová ocel.

Standardní provedení

Průchozí otvory pro šrouby s válcovou hlavou M6.
  • CFMR-NC-035: maximální vratný moment 0,35 Nm (při 180°), přídržný moment 0,12 Nm (při 0°).
  • CFMR-NC-070: maximální vratný moment 0,70 Nm (při 180°), přídržný moment 0,25 Nm (při 0°).
  • CFMR-NO-035: maximální vratný moment 0,35 Nm (při 0°), přídržný moment 0,12 Nm (při 180°).
  • CFMR-NO-070: maximální vratný moment 0,70 Nm (při 0°), přídržný moment 0,25 Nm (při 180°).
  • CFMR-NS: doplňkový pant, bez vratné pružiny.

Technické informace

Úhel otočení (přibližná hodnota)

Max. 270° (mezi -90° až +180°), 0° znamená, že spojované části jsou ve stejné rovině.
Tyto panty mohou být otočeny do -90°, ale to neplatí pro provedení CFMR-NO.
Nepřekračujte mezní úhel natočení, aby nedošlo k poškození správné činnosti vratné pružiny.
Pro výběr vhodného typu a správného počtu pantů pro vaši aplikace informace v kapitole Pokyny.

Vlastnosti a provedení

Panty CFMR se používají k automatickému opětovnému zavření nebo opětovnému otevření dveří pomocí vratné pružiny.
Krouticí moment se mění progresivně s úhlem otevření / zavření pantu.
Při speciálních zátěžových zkouškách odolnosti pružiny proti namáhání bylo provedeno více než 1000 000 pracovních cyklů, přičemž hodnoty točivého momentu vratné pružiny se nezměnily.

ZatíženíAXIÁLNÍ ZATÍŽENÍRADIÁLNÍ ZATÍŽENÍZATÍŽENÍ POD ÚHLEM 90°
Maximální statické zatížení
Sa [N]
Maximální statické zatížení
Sr [N]
Maximální statické zatížení
S90 [N]
CFMR210035001900
Maximální statické zatížení je hodnota, při které může dojít ke zlomu materiálu a tím k poruše funkčnosti pantu. Z tohoto důvodu, a z důvodu bezpečnosti, je nutné provozovat pant při nižším statickém zatížení, než je uvedená hodnota maximálního statického zatížení.
Panty s pružinou SUPER-technopolymer, automatický vratný pohyb CFMR
CFMR.
Upravit tabulku
Filtrovat
Kód Označení L B d1 d2 f f1 H h1 h2 h3 b1 C#
[Nm]
Váha
425841 CFMR.67-NC-035 67 55 6.5 10 48 38 24 12.5 12.5 6.3 12.5 6 67
425845 CFMR.67-NC-070 67 55 6.5 10 48 38 24 12.5 12.5 6.3 12.5 6 67
425852 CFMR.67-NO-035 67 55 6.5 10 48 38 24 12.5 12.5 6.3 12.5 6 67
425855 CFMR.67-NO-070 67 55 6.5 10 48 38 24 12.5 12.5 6.3 12.5 6 67
425840 CFMR.67-NS 67 55 6.5 10 48 38 24 12.5 12.5 6.3 12.5 6 61