Společnost

ELESA+GANTER CZ s.r.o.
Počernická 272/96
108 00 Praha
Tel: +420 296 333 870
Tel: +420 296 333 876
Mobil: 605 515 291, 734 272 214

Mail:
info@elesa-ganter.cz
prodej@elesa-ganter.cz

www.elesa-ganter.cz

IČ: 276 18 251
DIČ: 276 18 251
Společnost je vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 119286.