Podmínky použití

Vstupujete na webové stránky ELESA+GANTER®. Vstupem, prohlížením a používáním těchto stránek souhlasíte bezpodmínečně a bez výhrad s následujícími podmínkámi a pravidly, které z toho vyplývají (Podmínky použití). Pokuj je pro vás některá z podmínek nepřijatelná, prosím, opusťte tyto stránky.

Autorská práva na všechno, co je zobrazeno na těchto stránkách (""Obsah stránek""), jsou majetkem firmy ELESA+GANTER®. Nezahrnují však používané programy, obecné materiály a aplikace webových stránek. Využívání zobrazeného obsahu na těchto webových stránkách musí být v souladu s podmínkami použití. Nic z těchto stránek nemůže být kopírováno, upravováno, měněno, reprodukováno, distribuováno, stahováno, přenášeno na jiné servery nebo použito k výrobě napodobenin bez předchozího písemného souhlasu společnosti ELESA+GANTER®. Avšak při dodržování všech autorských práv a náležitosti týkajících se ochranné známky, mohou uživatelé stahovat produkty ELESA+GANTER® za účelem jejich výběru a nákupu. Jakékoliv neoprávněné použití zobrazeného obsahu je porušením autorských práv, ochranné známky a zákonů o šíření a nedovolené veřejné propagaci. Společnost ELESA+GANTER® nezaručuje, že použití obsahu stránek nebude považováno za porušení práv třetí strany, která není součásti společnosti ELESA+GANTER®.

Ochranné známky, loga a služby (""Ochranné známky"") zobrazené na těchto stránkách zahrnují registrované ochranné známky ""ELESA+GANTER""®, ""ERGOSTYLE""®, ""ELESA+GANTER-CLAYTON""® a další. Nic na těchto stránkách nemůže být chápáno jako překážka při uplatnění právního nároku. Použití jakékoliv ochranné známky zobrazené na stránkách není dovoleno bez předchozího písemného souhlasu společnosti ELESA+GANTER® nebo majitele registrované ochranné známky. Uživatelům chceme sdělit, že společnost ELESA+GANTER® bude důsledně uplatňovat všechna práva dle platných zákonů. Společnost ELESA+GANTER® zakazuje používání registrovaných obchodních známek ""ELESA®, ELESA+GANTER""®, ""ERGOSTYLE""®, ""ELESA-CLAYTON""® a dalších log, značek a odkazů ""hot links"" zobrazených na stránkách bez předchozího písemného souhlasu společnosti ELESA+GANTER®.

Jakékoliv informace nebo materiály obsažené v komunikaci zasíláne do společnosti ELESA+GANTER® e-mailem nebo jinou cestou budou považovány za veřejné a volně dostupné a mohou být jakkoliv dále použité. Je dovoleno jejich rozmnožování, sdělování, přeposílání nebo zveřejňování dle uvážení společnosti ELESA+GANTER®. Veřejné a neomezené nakládání je také možné s nápady, koncepty, know-how nebo s technickými informacemi obsaženými v komunikaci zasíláne do společnosti ELESA+GANTER® a mohou být volně použité pro rozvoj, výrobu a marketing.

Naše stránky mohou být používané pouze dle zákona. Je zakázáno posílat přes naše stránky jakékoliv informace a materiály, jejichž obsah je nezákonný, výhružný, urážlivý, hanlivý, obscenní, skandální, obtěžující, pornografický, znevažující, nenávistný, rasově nebo etnicky nevhodný. Stejně tak je zakázáno porušení autorských práv a krádež duševního vlastnictví pro vlastní použití. Jakékoliv porušení bude považováno za trestný čin a důsledky z toho vyplývající jsou na vaší zodpovědnost.

VEŠKERÉ INFORMACE ZOBRAZENÉ NA STRÁNKÁCH JSOU BEZ ZÁRUKY, KTERÁ BY GARANTOVALA DOSTUPNOST, ZPŮSOBILOST PRO KONKRÉTNÍ POUŽITÍ A OMEZENÍ APLIKACE. ELESA+GANTER® NEPŘEBÍRÁ ZÁRUKY NEBO STÍŽNOSTI V SOUVISLOSTI S CHYBAMI NEBO OPOMENUTÍMI, KTERÁ MOHOU VYPLYNOUT Z OBSAHU STRÁNEK, SPRÁVNOSTI OBSAHU NEBO ŽE STAŽENÉ PROGRAMY ČI SOUBORY ZE STRÁNEK JSOU BEZ VIRU. JEJICH POUŽITÍ JE VÝHRADNĚ NA VLASTNÍ RIZIKO UŽIVATELE.

POKUD BUDE SPOLEČNOST ELESA+GANTER® VYSTAVENÁ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, VEDLEJŠÍ NEBO NÁSLEDNÉ ZÁVAŽNÉ ŠKODĚ (VČETNĚ Z TOHO VYPLÝVAJÍCÍHO ODŠKODNÉHO, UŠLÉHO ZISKU NEBO TRŽEB; ZTRÁTY VLIVEM UŽITÍ OBSAHU STRÁNEK NEBO STAŽENÝCH PROGRAMŮ UMÍSTĚNÝCH NA TĚCHTO STRÁNKÁCH, ZTRÁTY NEBO POŠKOZENÍ POČÍTAČŮ, PŘÍSLUŠENSTVÍ NEBO PROGRAMŮ, OBCHODNÍ VÝPADEK, ZTRÁTY DAT A INFORMACÍ) BUDE VÁM ZAMEZENO VE VSTUPU, PROHLÍŽENÍ A UŽÍVÁNÍ OBSAHU STRÁNEK. BYLI JSTE SEZNÁMENÍ S ČINNOSTI, KTERÁ JE ZAKÁZANÁ. PORUŠENÍ TĚCHTO PRAVIDEL MŮŽE VÉST K OMEZENÍ NEBO ZAMEZENÍ VSTUPU A VYMÁHÁNÍ VYPLÝVAJÍCÍCH NÁHRAD. VÝŠE UVEDENÉ ODEPŘENÍ VSTUPU NEBO OMEZENÍ NEMUSÍ BÝT POUŽITO NA VÁS.V případě, že na stránkách ELESA+GANTER® jsou odkazy ""hot links"" umožňující přístup na další webové stránky, nejsme zodpovědní za připojení na tyto stránky. Riziko vyplývající z použití odkazů ""hot links"" je výhradně na zvážení uživatele a společnost ELESA+GANTER® za ně nepřebírá žádné záruky.

Tyto podmínky použití mohou být společností ELESA+GANTER® kdykoliv pozměněné a aktualizované. Změny nabývají okamžitou platnost a vztahují se na všechny uživatelé. Navštěvujte proto pravidelně tuto stránku, abyste měli aktuální informace o podmínkách použití.

Tyto webové stránky jsou majetkem a pod správou společností ELESA+GANTER S.P.A. a podmínky použití, stejně jako užívání těchto webových stránek, je řízeno a chápáno dle Italských zákonů. Jakékoliv spory a nesrovnalosti budou řešeny u soudu v Miláně.

Podívejte se na sekci ELESA+GANTER nazvanou Firemní politika, která je zde uvedená.