Prohlášení o ochraně soukromí

 

1. Ochrana vašich osobních údajů

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás prvořadým úkolem. Tyto webové stránky provozuje společnost ELESA S.p.A., Via Pompei, 29  20900 Monza, MB, Itálie, tel.: +39 039 28111, e-mail: info@elesa.com a společnost Otto Ganter GmbH & Co. KG, Triberger Straße 3, 78120 Furtwangen, Německo, tel.: +49 7723/65070, email: info@ganter-griff.de (dále společně „my“). Jsme „odpovědný orgán“ ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a německého spolkového zákona o ochraně osobních údajů (BDSG). Pokud si přejete tyto webové stránky využívat, budeme čas od času potřebovat shromažďovat, ukládat a využívat V   aše následující osobní údaje pro účely používání, uspořádání obsahu, proces objednávek, dodávek a poskytování služeb, a dále pro zpracování plateb za naše služby (zejména při přípravě, uzavírání, realizaci transakcí a rušení kupních smluv): Příjmení, jméno, titul, doručovací adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, údaje o bankovním spojení a heslo.

Osobní údaje, které nám poskytnete, například při zadávání objednávky nebo v e-mailu (např. vaše jméno a kontaktní údaje), budou využívány výhradně pro korespondenci s vámi a zpracovávány pro účel, pro nějž nám údaje poskytnete. Právním základem uvedeného je článek 6 odst. 1 písm. a) a b) GDPR. Vaše údaje poskytneme pouze přepravní společnosti odpovědné za dodávku, ovšem jen pokud to bude ke splnění dodávky nezbytné. U plateb poskytneme vaše platební údaje finančnímu ústavu odpovědnému za provedení platby. Kromě toho budeme vaše osobní údaje shromažďovat, zpracovávat a využívat pouze např. pro reklamní účely v rozsahu vymezeném zákonem, nebo na základě vašeho výslovného souhlasu. Pokud nám souhlas udělíte elektronicky v reakci na naši internetovou nabídku, poskytneme vám k tomu příslušná sdělení vyžadovaná zákonem a váš souhlas zaznamenáme do příslušných technických systémů.

Nabídneme vám také možnost zaregistrovat se u nás. Výhodou registrace je, že nebudete muset při každé návštěvě znovu vyplňovat své údaje. Svůj profil můžete kdykoli aktualizovat nebo smazat. Osobní údaje se při registraci zpracovávají v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR.

Zabezpečíme, že vaše osobní údaje nebudou žádným dalším způsobem zpřístupněny třetím stranám, až na případy vyžadované zákonem nebo po vydání vašeho výslovného souhlasu. Na služby třetích stran, které využíváme, se v příslušném rozsahu vztahuje dodržování ustanovení GDPR a BSDG.

2. Obecné informace

Během vaší návštěvy našich webových stránek bude náš server shromažďovat obecné informace sloužící k provozování našich služeb, konkrétně o druhu vašeho softwaru a hardwaru, prohlížeči, IP adrese počítače, navštívených webových stránkách a o čase a délce vaší návštěvy. Záměrem není vyvozovat vaše osobní údaje. Tyto informace jsou potřebné k umožnění vaší návštěvy webových stránek(technicky), pro statistické účely a pro zkvalitňování našich online služeb. Právním základem uvedeného je článek 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR.

3. Technická bezpečnost

K ochraně údajů, které nám poskytnete, průběžně aktualizujeme naše technická a organizační bezpečnostní opatření. Jejich účelem je bránit neoprávněnému přístupu, nezákonnému odstranění osobních údajů, manipulaci s nimi či jejich náhodné ztrátě.

4. Vaše práva

Pokud si budete přát, můžete zdarma obdržet informace o všech osobních údajích, které jsme uložili, včetně původu, příjemců a kategorií příjemců, jimž byly takové údaje zaslány, a také o účelu zpracování osobních údajů. Můžete kdykoli vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů. Zákon vás též opravňuje k opravě a odstranění vašich osobních údajů, a dále k omezení jejich zpracování. Máte také právo na přenositelnost údajů. Můžete rovněž podat stížnost u odpovědných dozorových úřadů.

 Poté co udělíte svůj souhlas ke zpracování vašich příslušných osobních údajů, můžete tento souhlas kdykoli odvolat. Není tím dotčena zákonnost zpracování údajů od doby vydání vašeho souhlasu do doby jeho odvolání.

Pokud budete mít jakékoli dotazy ke shromažďování, zpracování nebo využívání vašich osobních údajů nebo k výkonu vašich práv, neváhejte se obrátit na adresu uvedenou v bodu 1. výše nebo e‑mailem na adresu přímého zastoupení pro Českou republiku: info@elesa-ganter.com.

5. Další informace

Ceníme si vaší důvěry. Snažíme se proto udržovat stále otevřené komunikační kanály v návaznosti na zpracování vašich osobních údajů. Pokud budete mít jakékoli dotazy, na které vám toto prohlášení o ochraně soukromí neposkytne odpověď, nebo si budete přát podrobnější informace k určité položce, kdykoli se na nás obraťte.

Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů lze kontaktovat na prodej@elesa-ganter.com.

6. Doba archivace

Osobní údaje, které nám byly poskytnuty prostřednictvím našich webových stránek, se ukládají pouze do okamžiku, kdy je splněn účel, pro který byly dány k dispozici. Jak stanoví obchodní a daňové právní předpisy, archivační doba některých údajů může být až 10 let.

7. Newsletter

Můžete zdarma odebírat newsletter. Newsletter přináší informace o aktuálních nabídkách, nových výrobcích, událostech, kupónech, a také další zprávy z naší společnosti. Pro odběr newsletteru nám budete muset poskytnout svou e-mailovou adresu. Tyto údaje se zpracovávají na základě vašeho souhlasu v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR. Newsletter budete dostávat po zaregistrování na našich webových stránkách. Registraci lze provést také při objednávce. V každém případě vám zašleme e-mail s prosbou o potvrzení registrace. Náš newsletter budete dostávat, až nám dáte své potvrzení. Pokud se chcete zaregistrovat pouze k odběru newsletteru, použijeme vaši e-mailovou adresu výhradně k jeho zasílání. Vaši adresu si ponecháme uloženou pouze do okamžiku, kdy si již nebudete přát newsletter dále odebírat. Uložení vaší e-mailové adresy nám umožní zasílat vám newsletter.

Odběr newsletteru můžete kdykoli zrušit a odvolat svůj souhlas s tím, aby vám byl dále e-mailem zasílán, Zrušení odběru můžete provést kliknutím na odkaz uvedený v každém čísle newsletteru nebo e-mailem na adresu info@elesa-ganter.com, nebo též zasláním zprávy na adresu v tiráži. Následně okamžitě smažeme všechny osobní údaje související s odběrem newsletteru.

8. Google Analytics

Tyto webové stránky využívají Google Analytics, webovou službu společnosti Google Inc. (Google). Google Analytics využívá tzv. cookies, tedy textové soubory, které jsou ukládány do vašeho počítače a umožňují analyzovat způsob, kterým tyto webové stránky využíváte. Informace zprostředkované souborem cookie o vašem využívání webových stránek se obecně zasílají na server Google ve Spojených státech a na něm ukládají. Pokud si na těchto webových stránkách aktivujete anonymizaci svého IP, vytvoří Google předem zkratku vaší IP adresy pro rámec členských států Evropské unie nebo dalších signatářů Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude na server společnosti Google ve Spojených státech odeslána kompletní IP adresa a zkrácena až tam. Z pověření provozovatele těchto webových stránek bude Google tyto informace využívat k vyhodnocení vašeho využívání těchto webových stránek, k sestavování výkazů o aktivitách webových stránek a k poskytování dalších služeb provozovateli webových stránek ve vazbě na jejich využívání a služeb spojených s využíváním internetu, IP adresa zaslaná z vašeho prohlížeče přes Google Analytics nebude slučována s jinými údaji v Googlu. Ukládání cookies můžete zamezit zvolením odpovídajícího nastavení ve vašem prohlížeči. Pokud se však k tomu rozhodnete, může se stát, že nebudete moct využívat výhod funkcí těchto webových stránek. Můžete také zakázat Googlu, aby shromažďoval údaje vygenerované cookies nebo spojené s vaším využíváním webových stránek (včetně vaší IP adresy), a dále aby Google tyto údaje zpracovával, a to tím, že si stáhnete a nainstalujete zásuvný modul (plugin) dostupný na adrese: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

Využíváme službu Google Analytics, abychom mohli analyzovat a pravidelně zkvalitňovat využívání našich webových stránek.  Za pomoci tímto způsobem pořizovaných statistik dokážeme zdokonalovat své služby a zvyšovat jejich přitažlivost pro vás jako uživatele. Právním základem používání Google Analytics je článek 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR.

Další informace o podmínkách používání a o ochraně soukromí lze najít na www.google.com/analytics/terms/de.html nebo na www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html. Dovolte, abychom zdůraznili, že do prostředí Google Analytics byl na těchto webových stránkách doplněn kód „gat._anonymizeIp();“, který zajišťuje anonymizaci vaší IP adresy (maskování IP).

9. Využívání Google AdWords

Využíváme program Google AdWords pro online inzerci, a také službu sledování konverzí v kontextu Google AdWords, což je reklamní služba poskytovaná společností Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené státy americké (Google). Soubor cookie pro sledování konverzí je nastaven okamžikem, kdy uživatel klikne na inzerát, na který poskytnul odkaz Google. Platnost těchto cookies končí po 30 dnech a nepoužívají se pro osobní identifikaci. Pokud uživatel využívá určité stránky na webových stránkách klienta služeb AdWords, v daném případě tedy na našich webových stránkách, a pokud je daný soubor cookie dosud platný, zaznamená Google i klient AdWords, že uživatel kliknul na daný inzerát vstoupil na tuto stránku. Každému klientovi je přidělen jiný soubor cookie, tj. cookies nelze sledovat přes webové stránky klientů AdWords. Informace získané prostřednictvím konverzního cookie lze využívat pro sběr statistických údajů od klientů služby AdWords. Sleduje se počet uživatelů, kteří klikli na inzerát a byli přesměrováni na webovou stránku s identifikační příponou pro sledování konverzí. Prostřednictvím reklamních aktivit neshromažďujeme ani nepracováváme žádné osobní údaje. Google nám pouze poskytuje statistická vyhodnocení. Ta využíváme pro určování inzerátů, které jsou obzvláště efektivní. V kontextu reklamy nedostáváme žádné jiné údaje, a zejména z těchto informací nejsme schopni identifikovat uživatele.

 

Při využívání tohoto marketingového nástroje je váš prohlížeč automaticky připojen na server Google. Nemáme žádný vliv na rozsah a další využívání údajů shromažďovaných společností Google pomocí tohoto nástroje. Podle nám dostupných informací nástroj AdWords Conversion ohlásí společnosti Google váš vstup do relevantní části našich webových stránek nebo váš proklik některého z našich inzerátů. Pokud jste registrovaným uživatelem služeb Google, spáruje Google návštěvu s vaším účtem. Pokud registraci Google nemáte nebo nejste přihlášen(a), může poskytovatel služeb rozeznat vaši IP adresu a uložit ji.

 

Využíváme službu Google AdWords k tomu, abychom vám dokázali nabízet pro vás zajímavé reklamy, při tvorbě designu našich webových stránek zvyšovat jejich přitažlivost, a také spravedlivě vypočítávat reklamní náklady. Právním základem zpracování vašich osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR.

 

Jestliže si budete přát deaktivovat cookies pro sledování konverzí, můžete v nastavení svého prohlížeče zablokovat cookies z domény „googleadservices.com“. Pokud tak učiníte, může se stát, že nebudete moct využívat všechny funkce našich webových stránek.

 

Podrobnější informace k ochraně soukromí na Googlu najdete na http://www.google.com/intl/de/policies/privacy.

10. Odkazy na jiné webové stránky

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Tyto jiné webové stránky neprovozujeme, a nemáme tedy žádný vliv na jejich obsah a jejich zásady ochrany soukromí. Proto vám doporučujeme, abyste si podrobně pročetl(a) a zkontroloval(a) prohlášení o ochraně soukromí na těchto webových stránkách.

11. Změny tohoto prohlášení o ochraně soukromí

Změny právního rámce nebo příslušné judikatury a jejich aplikace na náš obchodní model mohou za jistých okolností vyvolat nutnost úpravy tohoto prohlášení o ochraně soukromí. Ponecháváme si proto právo toto prohlášení o ochraně soukromí kdykoli upravit. Aktuální znění prohlášení o ochraně soukromí si od nás můžete kdykoli vyžádat nebo si je stáhnout na odkazu Firemní politika.